19.06. Grattis: Siri, Sigrid | Respons
Hela Helsingfors

Församlingsvalet: Här är de svenska kandidaterna i Helsingfors

19.09.2022, 12:10 /  päivitetty 03.11.2022, 12:52
Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta i församlingsvalet. Här hittar du namnen på kandidaterna i Helsingfors svenskspråkiga församlingar.
Rösta sådan som du är

JOHANNES FÖRSAMLING

Valet av församlingsråd (14 platser)

Listan Tillsammans i Johannes

Ombud: Lotta Keskinen

Kandidater:

Ahl-Waris Eva

Berglund Arthur

Bergman Simon

Björnberg Maria

Causton Kristina

Dahlberg Heikel Birgitta "Gitta"

Guseff Fredrik

Gräsbeck Solveig

Harms-Aalto Martina

Holm Björn

Ismark Runa

Lindberg Stephanie

Lindholm Malin

Lundsten Lars

Nordström Nanny

Olander Patrik

Palmén Sofia

Sippel Axel

Stenbäck Henrik

Sällström Kalle

Tiiainen Elina

Öhman Pia

Österman Oliver


Kandidatlista
Orange nummer för val till församlingsråd, vit nummer för val till gemensamma kyrkofullmäktige.


Valet av gemensamma kyrkofullmäktige (4 platser)

Listan Tillsammans i Johannes

Ombud: Lotta Keskinen

Kandidater:

Ahl-Waris Eva

Guseff Fredrik

Harms-Aalto Martina

Holm Björn

Lindholm Malin

Lundsten Lars

Sippel Axel

Sällström Kalle

Tiiainen Elina


Varför ställer du upp?

Kandidaterna i församlingsvalet i Johannes församling presenterar sig och svarar på frågan varför de ställer upp i valet. Läs mera

Församlingsvalet 2022

MATTEUS FÖRSAMLING

Valet av församlingsråd (12 platser)

Listan Matteus - en livskraftig församling

Ombud: Ben Westerling

Kandidater:

Niemi Annika

Vikström Ulf

Gädda Matti

Salokivi Jouni

Solitander Maria

Lövdahl Håkan

Westerling-Timonen Marika

Nordström Siv

Granvik Nina

Lehtipuu Tove

Karjalainen Benjamin

Koski Lena

Kyyrö Tommi

Westerling Maria

Söderström Annica

Saxberg-Leinonen Mirita

Holmberg Björn

Jordas Linda

Salenius Jan-Anders

Kandidatlista
Orange nummer för val till församlingsråd, vit nummer för val till gemensamma kyrkofullmäktige.


Valet av gemensamma kyrkofullmäktige (3 platser)

Listan En livskraftig kyrka

Ombud: Ben Westerling

Kandidater:

Karjalainen Benjamin

Steffansson Rolf

Saxberg-Leinonen Mirita

Holmberg Björn

Jordas Linda

Salenius Jan-Anders


Video från valdebatten


Kluriga frågor och snabba svar. Se videon från Matteus och valdebatt ocj läs mera om valet i Matteus församling
Valreklam: Kom glad och hjärtevarm

PETRUS FÖRSAMLING

Valet av församlingsråd (12 platser)


Listan Petrus för alla

Ombud: Pia Kummel-Myrskog

Kandidater:

Sabina Lumivirta

Caroline Sandström

Kajsa Sjöberg

Sonja Djupsjöbacka

Pamela Granskog

Maria Sten

Jona Granlund


Listan Petrus Framtid

Ombud: Axel Domingo

Kandidater:

Christoffer Perret

Niklas Pajunen

Susanna Pimenoff

Amos Airola


Listan Tro och gemenskap

Ombud: Carola Sundius

Kandidater:

Tuomas Anttila

Päivi Kajander-Pitkänen

Holger Thors

Britta Lassus

Michael Mattlin

Ann-Charlotte Wollsten

Johannes Perret


Kandidatuppställning


Gemensamma kyrkofullmäktige (3 platser): Sämjoval

Petruslistan

Ombud: Axel Domingo

Kandidater:

1. Christoffer Perret

2. Torsten Sandell

3. Niklas Pajunen

Ersättare

1. Caroline Sandström

2. Bengt Lassus

3. Tuomas Anttila

Läs mera om valet i Petrus församling

Tror, hoppas, älskar - församlingsvalet 2022

Församlingsvalet hålls i november vart fjärde år. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.

8–12.11.2022 Förhandsröstning: Du kan rösta var som helst, t.ex. i Kampens kapell på Narinken eller i köpcrentren Redi, Tripla och Malms torg. Kom ihåg identitetsbevis!

20.11.2022 Valdag: Rösta i din hemförsamling!


Har du hittat den rätta?

Bekanta dig med kandidaterna i valkompassen