20.03. Grattis: Joakim, Kim | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Förhandsröstningen i församlingsvalet inleds

Samfälligheten

01.11.2018, 16:10 /  uppdaterad 05.11.2018, 15:24
Förhandsröstningen i församlingsvalet inleds tisdagen den 6 november och pågår fram till lördagen den 11 november. I exempelvis många av Helsingfors köpcenter är det möjligt att förhandsrösta, oberoende av var du är bosatt. Den egentliga valdagen infaller söndagen den 18 november och då är det endast möjligt att rösta på röstningsstället i din egen hemförsamling. Valurnorna är öppna mellan klockan 11–20 på valdagen.

I Helsingfors kan man förhandsrösta bland annat i köpcentren Redi, Kaari, Malms torg och på Narinken tis–fre kl. 12–19 och lördag kl. 11–18. Väljarna bjuds på valkaffe vid röstningsställena.

I Helsingfors väljs såväl medlemmar till församlingsråden, som leder församlingarnas verksamhet, som medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige, som har högsta beslutanderätt i ärenden som rör den gemensamma kyrkliga samfälligheten. Samma kandidat kan vara uppställd i bägge valen.

"Vilka är det som behöver allra mest hjälp just nu? Hur är vi närvarande i småbarnsfamiljernas vardag? Genom att rösta kan du påverka saker som förbättrar helsingforsarnas liv", säger Juha Rintamäki som är direktör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.

På röstningsstället får du med dig två valsedlar in i valbåset. På den vita valsedeln antecknar du numret för din kandidat till gemensamma kyrkofullmäktige och på den orange valsedeln numret för din kandidat till församlingsrådet. Kandidaternas nummer är skrivna i samma färg i kandidatbroschyren som den korrekta valsedeln i respektive val. Ett nummer på orange bakgrund hör således hemma på en orange valsedel och ett vitt nummer på vit valsedel på motsvarande vis.

Gemensamma kyrkofullmäktige, som har vita valsedlar, fattar bland annat beslut gällande samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggnadsprojekt och de största understöden. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar också medel för församlingsarbetet mellan församlingarna.

Församlingsrådet, som har orange valsedlar, leder å sin sida verksamheten i en lokalförsamling som hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet. Församlingsrådet fattar beslut gällande den egna församlingens verksamhet och utser medarbetare i församlingen. Rådet har också möjlighet att påverka hur församlingen arbetar med barn- och unga, äldre, diakoni m.m.

"Kyrkan förändras lokalt. Bestående förändringar föds genom att vi påverkar på gräsrotsnivån. Vardagen avgör kyrkans öde. Därför behöver #minkyrka din röst", säger kyrkoherde Kari Kanala i Paavali församling och uppmuntrar alla att rösta.

Från och med årsskiftet finns det 17 finskspråkiga och tre svenskspråkiga församlingar i Helsingfors när Mejlans och Tölös finska församlingar fusioneras till den nya Tölö församling.

I församlingsvalet har också 16-åriga medlemmar rösträtt. Om du fyller 16 år senast på valdagen den 18.11 har du rösträtt. Du behöver inte ha gått skriftskola eller vara konfirmerad, medlemskap i kyrkan räcker.

När du röstar behöver du visa upp ett identitetsbevis (körkort, pass eller personkort). Alla röstberättigade i Helsingfors har fått ett valbrev på posten som innehåller information om rösträtten, en hälsning från församlingen samt en valbroschyr med bilder på alla uppställda kandidater. Förhandsröstningen fungerar smidigare ifall du har med dig valbrevet men det är också möjligt att rösta utan det.

Alla förhandsröstningsställen i Helsingfors finns här.

Mera info om valet hittar du på www.helsingforsforsamlingar.fi/val.