20.07. Grattis: Margareta, Margit, Greta, Gretel, Margita, Marit, Meja | Respons
Månsas urnlund

Gravskötsel

16.12.2022, 16:04
Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven blir omskött. Man kan sköta graven själv eller köpa tjänsten av samfällighetens gravvårdsfond för ett eller flera år.

En gravplats måste skötas, gräset klippas och eventuella blommor planteras. De anhöriga måste ange vem som innehar gravrätten, ansvarar för att graven blir skött och företräder de anhöriga i alla frågor som gäller graven.

Man kan sköta graven själv eller köpa tjänsten av samfällighetens gravvårdsfond för ett eller flera år. Man kan också köpa tjänsten av något företag. För kvarteren som sköts enhetligt uppbärs en obligatorisk avgift. Skötselavtalet ska vara i kraft lika länge som gravrätten. I Månsas urnlund är grundvården obligatorisk i alla kvarter, med undantag för minneslundarna och området där askan strös ut. Samfälligheten sköter minneslunden där det inte finns enskilda gravar. Grundvården omfattar inte blommor eller skötsel av blommor som de anhöriga planterat.

Sedan snön smält inleds skötseln med att begravningsplatsen städas upp efter vintern.

Mer information om skötselavtalen hittar du här.