09.07. Grattis: Nanna, Nanny | Respons
Hela Helsingfors

Avtal om gravskötsel

29.10.2018, 15:43
Kostnaderna för gravskötseln debiteras enligt gällande taxa. Gravskötsel kan beställas i kontoret på respektive begravningsplats eller via samfällighetens gravtjänst.

Skötselavtal

 • skötselavtalet kan bara tecknas för den tid gravrätten är i kraft
 • skötselperioden är maj-slutet av september
 • avtalet omfattar inte skötsel av kant- och gravsten
 • tyvärr kan vi inte erbjuda enbart blomvattning eller vinterunderhåll

Grässkötsel

 • merparten av gravarna är numera täckta av gräs
 • i skötselavtalet ingår att gräset klipps, vattnas och vid behov gödslas
 • under säsongen klipps gräset, beroende på väderförhållandena, varje vecka
 • utöver detta kan man mot avgift beställa sommarblommor eller perenner

Sandskötsel

 • sandtäckta gravar finns endast på Sandudd och Brändö.
 • dessa gravar har alltid kantsten, avtalet gäller inte skötsel av kantstenarna.
 • sanden förnyas vid behov och hålls fri fån skräp och ogräs.
 • utöver sandskötsel kan man beställa sommarblommor eller perenner.

Sommarblommor

 • sommarblommor kan beställas för gravar som har gällande skötselavtal för motsvarande period.
 • i avtalet ingår anskaffning och plantering av blommorna samt skötsel och bevattning under sommarmånaderna. Sommarblommorna kontrolleras regelbundet och förnyas vid behov.
 • valet av blommor görs av en kompetent trädgårdsmästare, utgående från förhållandena på växtplatsen. Vi tar inte emot önskemål om blommorna.
 • sommarblommorna planteras före midsommar och avlägsnas i slutet av september. På grund av risken för nattfrost kan blommorna inte planteras tidigare.
 • blommor som de anhöriga planterat kan vid behov flyttas eller avlägsnas så att sommarblommorna får plats.
 • blomleverantörerna kan ha leveranssvårigheter vilket kan leda till att blommor och/eller färgen måste bytas inför planteringen. Därför kan vi inte ta emot önskemål.

Perenner

 • perenner kan beställas för gravar som har gällande skötselavtal för motsvarande period.
 • perenner är fleråriga växter med icke vedad stam.
 • beroende på gravens storlek planteras 2-3 perenner.
 • en kompetent trädgårdsmästare väljer plantorna med beaktande av växtförhållandena på området.
 • i skötselavtalet ingår anskaffning och plantering av perennerna, att växterna hålls prydliga och gödslas, att torkade. blomställningar och växtdelar avlägsnas. Plantor som inte tar sig byts ut.
 • då skötselavtalet löpt ut avlägsnas perennerna och rabatten snyggas upp.

Grundskötsel

 • du kan beställa grundskötsel för graven om t ex ytan sjunkit eller graven i övrigt är i dåligt skick.
 • priset fastställs på basis av gravens storlek.