08.05. Grattis: Åke | Respons
Johannes församling

"Jag vill vara de ungas intressebevakare"

05.02.2019, 11:04 /  uppdaterad 05.02.2019, 11:28
Församlingsrådet är inte K50! Sabina Lumivirta, Sofia Palmén, Jenny-Maria Bergman och Niclas Lemström är alla under 30 år - och nyvalda beslutsfattare i sina församlingar.

– Jag vill jobba för en kyrka som finns till för alla. För mig är det viktigt att vi inom kyrkan ska kunna diskutera olika åsikter men ändå ta emot alla människor. Jag ställde upp i församlingsvalet för att vara med och påverka hur kyrkan i Helsingfors tar emot människor från olika bakgrunder.

Sabina Lumivirta, rådsmedlem i Johannes församling

– Jag vill särskilt jobba för barn och ungdomsverksamheten inom församlingen, samt verksamhet för unga vuxna. För mig är gemenskap viktigt. Jag ställde upp i församlingsvalet eftersom jag vill kunna påverka vad kyrkan gör och prioriterar. Jag tycker dessutom att det är viktigt att de ungas röst hörs, och hoppas att det att jag ställde upp och blev invald kommer inspirera flera ungdomar att göra sin röst hörd.

Sofia Palmén, rådsmedlem i Johannes församling

– Jag ställde upp i valet för att församlingen är viktig för mig och jag vill fortsätta att jobba för en församling som är öppen för alla oberoende av ålder, kön, hudfärg, sexuell läggning eller andra personliga egenskaper.

Jenny-Maria Bergman, rådsmedlem i Matteus församling

– Jag ställde upp i valet eftersom ungdomsverksamheten står mitt hjärta väldigt nära. Vår församling stod och står fortfarande inför en tid av förändring och jag ville kunna se till att ungdomsarbetet inte lider av det. Från en ny kyrkoherde till en flytt så kan mycket förändras i en församling men jag ville kunna vara de ungas intressebevakare i Matteus och se till att den här förändringen ska kunna varar så positiv som möjligt.

Niclas Lemström, rådsmedlem i Matteus församling

Ta kontakt med dina förtroendevalda om du vill påverka i din församling!

Helsingfors församlingar har ett Unga vuxna råd

Rådet grundades för att unga vuxnas röst och längtan bättre skulle bli hörd: vilken slags verskamhet vill de delta i och vilken roll vill de ta i församlingen? Hur kan vi välkomna Helsingfors studerande till en församlingsgemenskap och var kan man hitta sin plats om man "vuxit ur" ungdomsverksamheten? Bl.a. dessa frågor ska rådet grubbla på.

I rådet sitter representater från alla tre svenska församlingar och från de svenska högskolorna samt anställda-representanter. Den svenska studentprästen i Helsingfors sitter med som tjänsteman.