23.09. Grattis: Tekla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Ta kontakt

09.09.2019, 15:30
Du kan träffa studentprästen under mottagningstiderna på campus, i korridorerna eller övriga tider enligt överenskommelse.
Fotograf: Erika Rönngård
Andreas Andersson, svenskspråkig studentpräst i Helsingfors
Kontaktuppgifter
  • 050 380 0662 / 09 2340 2251
  • andreas.andersson@evl.fi
  • Instagram: studentprästen

På plats på campus

  • Hanken (Arkadiagatan 22, våning 4,5): tisdagar kl. 14-16
  • Helsingfors universitet, Soc&kom (Snellmansgatan 12): onsdagar kl. 14-16
  • Arcada (Jan-Magnus Janssons plats 1, studiepsykologens rum i C3): torsdagar kl. 13-14

Foto: Erika Rönngård