17.10. Grattis: Saga | Respons
Johannes församling

Ska ni gifta er? Här är svaren på de vanligaste frågorna!

Johannes församling

21.01.2021, 10:06
vigsel unsplash

Hur tidigt bör man boka kyrka?

Vigseltider för sommarmånaderna i de populäraste vigselkyrkorna i Helsingfors centrum bokas ett år på förhand enligt ett vedertaget system.

I början av maj får vigseltider ansökas i Johanneskyrkan, Gamla kyrkan, Domkyrkan och Sveaborgs kyrka. Själva fördelningen sköts av Tuomiokirkkoseurakunta (finska domkyrkoförsamlingen) efter att ansökningstiden gått ut. Det här systemet används för att så många som möjligt skall få den tid de önskar. Mer information om det nuvarande årets ansökningstid ges i april. Efter att den allmänna ansökningstiden löpt ut kan man i början av juni höra sig och kolla vilka tider som finns kvar.

Om ni gifter er under månaderna oktober–april ska ni kontakta pastorskansliet för att boka vigseltid. Samma princip gäller även här – vigseltider bokas ett år på förhand men inte längre fram än så.

Hur bokar vi präst och kantor?

I huvudstadsregionen kommer prästen från brudens (eller brudgummens) hemförsamling. Ta kontakt med brudens hemförsamlings pastorskansli två månader innan vigseln för att boka präst och kantor. Naturligtvis kan också familjepräster vidtalas.

Till vilken församling hör jag? Klicka på länken och se församlingsindelningen på en karta över Helsingfors.

Vet du inte vilken församling du hör till? Klicka här för att ta reda på!

Här hittar du kontaktuppgifterna till de svenska församlingarna i Helsingfors.

Om bruden hör till en svenskspråkig församling i Helsingfors kommer kantorn från någon av de svenska församlingarna i Helsingfors, beroende på var vigseln äger rum. Kantorn hjälper gärna med musikvalet till vigseln.

Vad är en hindersprövning?

En hindersprövning måste göras innan ett par kan gifta sig. Hinder föreligger om någon av de båda är underårig, redan gift eller om de båda är nära släkt. Om man är släkt i rakt upp- eller nedstigande led har man inte rätt att gifta sig. De förlovade ska tillsammans fylla i en blankett för begäran av hindersprövning via magistraten eller på nätet här.

Ni kan välja ett av följande alternativ:

1) Med bankkodsidentifiering kan ni fylla i blanketten elektroniskt. De förlovade måste fylla i var sin del av hindersprövningsbegäran.

2) Genom att skriva ut blanketten från nätet. Om blanketten fylls i hemma bör två vittnen vara närvarande för att begäran om hindersprövning skall vara giltig.

3) Genom att tillsammans besöka centralregistret eller magistraten. Då behöver bägge kunna visa identitetshandlingar.

Begäran om hindersprövning bör lämnas in senast tio dagar innan vigseln, men kan med fördel göras i god tid eftersom den är i kraft i fyra månader.

Har ni frågor gällande hindersprövningar kan ni kontakta centralregistret på e-mailadressen keskusrekisteri.helsinki@evl.fi eller på telefonnummer 09 2340 8000 (må-fre 9-15)

Från och med 1.1.2021 är det Helsingfors församlingarnas centralregister som har hand om hindersprövningarna, inte de enskilda församlingarna.

Hur går en kyrklig vigsel till?

I Finland kan man gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel. En kyrklig vigsel är en (annorlunda) gudstjänst som leds av en präst. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

Vigseln börjar med ingångsmusik då brudparet går fram till altaret. Efter det brukar man sjunga en psalm. Sedan följer resten av programmet (ordningen kan vara en annan än den nedan):

• Inledning

• Bön

• Bibelläsning

• Tal

• Frågorna

• Ringbön

• Ringen/ringarna växlas

• Ringlöften, om man har sådana

• Äktenskapet stadfästs

• Makarna blir välsignade

• Psalm, sång eller annan musik

• Förbön

• Församlingen ber för makarna

• Fader vår

• Herrens välsignelse

• Musik

De nygifta går ut ur kyrkan under utgångsmusiken.

Läs mer här!