19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Åggelby gamla kyrka

Åggelby gamla kyrka

Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Åggelby gamla kyrka

p. (09) 2340 5350

Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors

oulunkyla.srk(at)evl.fi

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan