31.07. Grattis: Helena | Respons
Åggelby gamla kyrka

Åggelby gamla kyrka

Petrus församling

04.04.2017, 14:31
Intill en livligt trafikerad trafikled på Brofogdevägen står Åggelby gamla träkyrka. Byggnaden som ursprungligen användes som bönehus betjänar svenskspråkiga Petrus församling och Oulunkylän seurakunta. Den är en populär dop- och vigselkyrka.

‍Åggelby gamla kyrka byggdes 1905 som Evangelieföreningens bönehus, delvis med Åggelbybornas talkoarbete. Då Åggelby församling grundades 1919 gjordes bönehuset om till en tillfällig kyrka. Församlingen köpte den från föreningen 1950. Kyrkan tjänade som huvudkyrka i Åggelby tills den nya kyrkan blev färdig 1972. Därefter har den stämningsfulla träkyrkan varit en populär dop- och vigselkyrka. Regionens svenskspråkiga Petrus församling använder den som sin huvudkyrka.

Ritningarna i bönerummet är gjorda av byggmästare Karl Fredrik Bergman. Efter en brand 1978 renoverades kyrkan och invigdes på nytt. Klockstapeln intill kyrkan blev färdig 1932.

På kyrkans altare finns skulptören Harald Sörensen-Rings bronsrelief Jeesus siunaa lapsia (Jesus välsigne barnen) från 1909. Bilden har donerats till kyrkan av byggmästaren Bergmans svärson Uno Staudinger.

Till kyrkans föremål hör en silverkanna och skål från 1973 av silversmeden, akademikern Bertel Gardberg. Bokduken som förvaras i kyrkan tillhör antagligen föreningen Suomen Käsityön Ystäväts tidigaste kyrkotextilproduktion. Den konserverades 2005.

I kyrkan finns även en Pro Patria-tavla av marmor som ursprungligen hängt på väggen i den svenska samskolan. Namnen på alla skolans elever som stupade i kriget har ingraverats i tavlan. Flera av dem blev döpta, konfirmerade och slutligen jordfästa i Åggelby gamla kyrka.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrkan rymmer 100 personer.