28.05. Grattis: Alma | Respons
Hela Helsingfors

På sjukhuset

09.10.2019, 13:57
Det är naturligtatt man känner sig osäker då man blir sjuk eller läggs in på sjukhus. Man oroar sig också för de förändringar i livet som sjukdomen kan medföra och för många andra frågor:

Klarar jag av att leva i ovisshet?
Hur ska jag tackla de förändringar sjukdomen orsakar i mitt liv?
Hur ska jag orka om sjukdomen är allvarlig?

Sjukhusprästen finns till för patienterna, dem som bor på seniorhem, de anhöriga och personalen.

Tag kontakt med sjukhusprästen om du:

  • behöver någon som lyssnar eller du vill ha någon att diskutera med
  • funderar över svåra frågor och beslut
  • berörs av alltings förgänglighet, avskedstagande och sorg
  • vill stilla dig, be eller få nattvard
  • vill få kyrkliga förrättningar på sjukhuset
  • vill få kontakt med en representant för din egen religion

Yhteinen seurakuntatyö henkilöstö 2019

Sjukhussjälavårdarna i Helsingfors.

"Vi arbetar med stadsborna och församlingsmedlemmarna mitt i livet, under de sista stunderna och inför livets allra mest grundläaggande frågor. Vi arbetar på sjukhusen. Vår grundprincip är närvaro. Vi går bredvid patienterna, invånarna, nästående och personalen när de behöver någon som lyssnar eller någon att tala med. Vi sitter med människorna vid foten av korset, jag vet att det kommer en påskmorgon, det är det vi försöker förmedla. När det kommer och i vilken form det vet vi inte."


Här hittar du sjukhusprästernas kontaktuppgifter

Alla kontaktuppgifter har formen förnamn.efternamn@evl.fi. Det finns inga ä-, å eller ö-bokstäver i adresserna.

Sjukhusprästen respekterar sin samtalspartners religiösa övertygelse, livsåskådning och rätt att välja samtalsämne. Prästen har tystnadsplikt. Det du diskuterat stannar mellan dig och prästen. Vissa sjukhuspräster jobbar också som arbetshandledare för kyrkans och hälsovårdssektorns anställda.

Helsingfors kyrkliga samfällighets sjukhuspräster jobbar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts sjukhus, Helsingfors social- och hälsövårdsverkets sjukhus, Stengårds, Forsby och Kvarnbäckens åldringscentraler, Gustavgårds månsidiga servicecentral, Terhohemmet samt Invalidstiftelsens sjukhus Orton.

.

VANLIGA Frågor och svar om sjukhussjälavård

Tag kontakt om du eller någon av dina anhörigaläggs in på sjukhus. Vi finns till för dig!

.


.

INTERVJU:

Sjukdomen kommer med frågor - intervju med sjukhuspräst Barbro Eriksson


Sjukhuspräst Barbro Eriksson


Här hittar du material om sorg och hospicevård:

Bilaga_3._Sorgens_tid.doc (doc, 0.18 Mt)

Hjalp_mig,_da_jag_dor.doc (doc, 0.24 Mt) Material för sjukhuspersonalen om hospicevård

Här finns inspelade andakter från Sjukhuskyrkan på Norrlands universitetssjukhus för dig som inte kan komma till kyrkan eller bara vill ha några minuters ro och eftertanke