19.06. Grattis: Siri, Sigrid | Respons
Hela Helsingfors

Frågor och svar om sjukhussjälavård

27.06.2019, 08:49
Hur får jag kontakt med en präst och måste man vara kristen för att komma och tala med sjukhussjälavårdaren? Här får du svar på de vanligaste frågorna om själavård på sjukhusen i Helsingfors.

Hur får jag kontakt med sjukhusprästen?

Att ringa upp och bestämma en tidpunkt för en träff är det absolut enklaste sättet att få kontakt med sjukhusprästen. Det går också att skicka e-post eller be någon ur sjukhuspersonalen om hjälp. Här hittar du kontaktuppgifter till sjukhussjälavårdarna i Helsingfors – kontaktuppgifterna är listade enligt sjukhus: https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/sairaalapappienyhteystiedot

Är det bara patienter som får ta kontakt med sjukhusprästen?

Nej, sjukhusprästen finns till för såväl patienter, anhöriga som personalen. I samband med svåra sjukdomsfall är det ofta de anhöriga som behöver stöd, kanske är själva patienten inte ens vid medvetande. Ibland måste också anhöriga fatta svåra beslut för sina familjemedlemmars del. Där kan sjukhusprästen vara ett stöd.

Måste man höra till kyrkan eller vara religiös för att söka stöd hos sjukhusprästen?

Nej, sjukhusprästen frågar aldrig om du hör till kyrkan eller till något annat religiöst samfund. Ofta kan prästen däremot vara en länk till den egna kyrkan eller samfundet ifall du behöver få kontakt med exempelvis din egen församling.

Hur lång tid tar en träff med sjukhusprästen?

Mötet kan variera mycket i längd men sällan går det över en timme. Ibland är det väldigt bråttom, då kanske en minut är det enda som är möjligt på grund av vården. Ifall du ligger på avdelning är det möjligt att träffa prästen upprepade gånger för längre samtal.

Vad kostar det?

Ingenting. Kyrkans tjänster är gratis.

Hur vet jag att mina problem är tillräckligt stora för att söka stöd?

Om du har en känsla av att du vill komma och prata med någon så räcker det till. Kom hellre tidigare än sedan när problemen kanske vuxit sig ännu större.

Kan jag tala svenska med sjukhusprästen?

Ja, många av sjukhusprästerna i Helsingfors talar åtminstone lite svenska. De kan också hjälpa dig att få kontakt med en svenskspråkig sjukhussjälavårdare eller någon av prästerna i de svenska församlingarna i Helsingfors.

Min anhöriga vill inte träffa prästen men jag tycker att hen borde. Kan jag ta kontakt för hens del?

Det kan vara svårt att tvinga själavård på någon. Det är möjligt att det blir en bra pratstund men det är på patientens villkor.

Min anhöriga har avlidit redan för en tid sedan. Kan jag ändå ta kontakt med sjukhusprästen?

Ja, det går bra. Du kan också ta kontakt med en präst eller diakoniarbetare i din lokalförsamling ifall du behöver prata med någon. Sjukhusprästen kan också hjälpa dig att hitta rätt kontakter ifall du behöver någon särskild form av samtalsstöd som exempelvis familjerådgivning.

Kan sjukhusprästen komma på hembesök?

Ja, i någon mån kan sjukhusprästerna också göra hembesök. Om du är patient inom hemsjukhuset har du också möjlighet att få träffa sjukhusprästen hemma. Det är också möjligt att få hembesök av frivilligarbetare inom sjukhussjälavården.

Vilket är det vanligaste skälet till att folk kontaktar en sjukhuspräst?

Känslan av nöd eller behovet att samtala med någon om de stora frågorna i livet: Varför jag? Varför nu? Varför vi? Varför vår familj igen?

Läs mera om sorg på

https://evl.fi/sorg

https://www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg