13.06. Grattis: Åsa, Aslög | Respons
Hela Helsingfors

Någon att tala med: Själavård, familjerådgivning och walk in-terapi

13.05.2024, 15:46
Ibland ställs vi inför sådana situationer i livet då det kan vara skönt att få tala med någon. Församlingens diakoniarbetare finns till för dig. De är yrkesutbildade inom socialtjänst eller hälsovård och du får komma till dem med stort och smått.

Församlingens diakoniarbetare har tystnadsplikt och finns till för både samtal och för praktisk hjälp med tex bidragsansökningar till FPA och socialtjänsten eller annan kontakt med myndigheter.

Du kan träffa dem på mottagningen, hemma hos dig eller så kan de komma och besöka på till exempel sjukhus.

Ifall du känner dig ensam så skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar också nya deltagare!


Samtalstjänst - prata anonymt med någon som har tystnadsplikt

‍Kyrkans samtalstjänst består av chatt, brev-, nät- och telefonjour.

Chattjouren är öppen må–to kl. 19–21 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi Nätjouren hittar du under samma adress.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20–23.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.‍ Breven besvaras inom en eller ett par dagar.

Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Vi som lyssnar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Det hjälper att prata

Beställ samtalstid via församlingarnas Varustamo - Livsrum

Det går också att beställa en samtalstid med en anställd vid något av församlingarnas Varustamo-Livsrum. Vi kontaktar dig vid den avtalade tiden och har reserverat max 45 minuter för samtalet.

Under samtalet diskuterar vi och hjälper dig att strukturera din livssituation. Kontakta oss om du t ex behöver någon som lyssnar på dig, om du är ensam eller vill att någon ber för dig eller om det är något speciellt som bekymrar dig.

Samtalen är konfidentiella och gratis. Om du vill ha service på svenska eller engelska ska du ange det under punkten ”tilläggsinformation”.

Boka tid här

Johanneskyrkans torn