25.01. Onneksi olkoon: Paavo, Pauli, Paul, Paavali | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran virka julistettiin haettavaksi - Juha Rintamäestä vaalin valmistelija

28.10.2020, 18:22 /  päivitetty 28.10.2020, 18:24
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 28.10.2020 julistaa haettavaksi Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran viran välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.
Kuvassa Juha Rintamäki

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.11.2020 kello 15.00. Välillisen vaalin valmistelijaksi määrättiin Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Juha Rintamäki (kuvassa).

Hakuilmoitus:

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:

Munkkiniemen seurakunta toimii noin 18 000 asukkaan monimuotoisella alueella Länsi-Helsingissä. Alueen asukkaista noin 63 prosenttia on seurakunnan jäseniä.

Seurakuntamme missio ja visio ovat Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä sekä Usko on elämää. Haluamme, että kirkko on mukana ihmisen arjessa. Seurakunnan toimintamalli on rakennettu avoimeksi Munkin seudulla asuvalle väelle: kaikki halukkaat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Teemme töitä pienellä porukalla ja suurella sydämellä. Palkattuja työntekijöitä on noin 20, minkä lisäksi vapaaehtoisten rooli on vahva. Meillä johtajuus on jaettua, ja työtä tehdään tiimeissä.

Pidempi kuvaus seurakunnasta on verkkosivuillamme.

Edellytämme valittavalta kirkkoherralta:

  • hengellistä johtajuutta, kykyä ja halua toimia seurakunnan kasvoina ja toteuttaa toiminta-ajatusta ”Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä”
  • talouden ja hallinnon osaamista
  • kuuntelevaa johtajuutta ja kannustavaa henkilöstöjohtajuutta
  • kykyä katsoa tulevaisuuteen, verkostoitua sekä tunnistaa ympäristön muutokset ja suunnata toimintaa niiden perusteella
  • avarakatseisuutta ja innovatiivisuutta
  • kykyä kuunnella alueella asuvia ihmisiä ja tunnistaa erilaiset tarpeet
  • halua ja taitoa edistää yhdenvertaisuutta sekä puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä
  • sujuvia viestintätaitoja sekä halua hyödyntää uutta viestintäteknologiaa ja erilaisia viestintätapoja

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.11.2020 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 15.12.2020 sekä 18.12.2020. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella.

Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.