19.07. Onneksi olkoon: Sari, Saara, Sara, Salla, Salli, Sarita | Palaute
Kulosaaren hautausmaa

Muistomerkkiohjeet

04.04.2024, 11:16
Vainajien muistaminen hautamuistomerkin avulla on vuosisatainen, kaunis ja arvokas perinne. Tyypillisin muistomerkki on hautakivi. Helsingin seurakuntayhtymä ei vaadi omaisia hankkimaan haudalle muistomerkkiä, vaan se on vapaaehtoista.
Honkanummen hautausmaa


Yleistä:

Pohjakivien asentaminen etukäteen on suotavaa, mikäli hauta on muutoin kivityötä varten valmis eli tiivistetty.

Lisäksi on huomioitava:

 • Pehmenneiden teiden sekä nurmialueiden kunto on otettava huomioon muistomerkkejä asentaessa. Nurmikoita on tarvittaessa suojattava vaurioiden syntymiseltä.
 • Kaiverruksessa ollutta taulukiveä ei saa palauttaa, jos pohjakivi on kallistunut. Kallistuneen pohjakiven uudelleenasennus ja kiven palautus on tällaisessa tapauksessa tehtävä aikana, jolloin asennuskielto ei ole voimassa.
 • Tappi on pystykivissä pakollinen; uudelleenasennuksissa ja palautuksissa tappi on asennettava, mikäli se on aikaisemmin puuttunut (kts. hautamuistomerkkiohjeistus).
 • Aluspalkkikortteleihin saa tuoda muistomerkkejä vain lumettomalle ja jäättömälle palkille
 • Ole yhteydessä hautausmaan kivilupavastaavaan epäselvissä tilanteissa
 • Kivilaatat metallitelineellä on mahdollista asentaa ympärivuotisesti. Asennuttaja huolehtii tarvittavien lumitöiden suorittamisesta.
 • Talviaikaan haudoilta poistettuja hautamuistomerkkejä, pohjakiviä, reunakiviä tai muuta vastaavaa ei säilytetä hautausmaan kortteleissa tai hautausalueiden reunamilla. Kiviveistämö huolehtii ensisijassa talviaikaisesta varastoinnista. Muissa tapauksissa säilytyspaikasta sovitaan hautausmaakohtaisesti.
 • Hautausmaa pidättää oikeuden poistaa väärin sijoitetut muistomerkit ilman erillistä ilmoitusta
 • ​Valvomme ohjeiden noudattamista
 • Talviasennuskiellon purusta annamme ilmoituksen keväisin

Kaikki haudalle asennettavat muistomerkit tulee hyväksyttää hautausmaalla jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnitelma toimitetaan kyseiselle hautausmaalle ennen muistomerkin valmistamista. Kiveä ei voi tilata ennen suunnitelman hyväksymistä.

Suunnitelma tehdään tavallisimmin yhteistyössä esim. hautakiviveistämön edustajan kanssa. Suunnitelman voi laatia mm. lomakkeelle, joka on ladattavissa tältä sivulta.

Muistomerkkejä määrittävät hautausmaiden korttelikohtaiset käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät mittarajoitukset ja määräykset. Ne ja kattavat ohjeet suunniteluun löytyvät muistomerkkiohjeistuksesta.

Pyrimme kuuntelemaan omaisten toiveita ja samalla vaalimaan hautausmaiden turvallisuutta ja arvokkuutta.

Sukuhaudalle voi kauttamme tilata pienen metallilaatan. Lisätietoja saat täältä.Entä jos olemassaolevaa muistomerkkiä pitäisi muuttaa?

Kun tehdään muutoksia vanhoihin muistomerkkeihin, kaikkien hautaan oikeutettujen omaisten ja sukuhaarojen on käytävä keskustelua keskenään.

Tällöin täytetään myös muutoslupahakemus.

Muutoslupahakemus tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

 • muistomerkki uusitaan kokonaan
 • kun muistomerkki käännetään, jos etusivu on täyttynyt tekstistä
 • jos olemassaolevat tekstit hiotaan ja kun ne sen jälkeen asemoidaan uudelleen
 • kun muistomerkin sijaintia haudalla muutetaan


Hakemuslomakkeet

Hautamuistomerkkisuunnitelma
Muutoslupahakemus
Muistomerkkiohjeistus