28.10. Onneksi olkoon: Simo | Palaute
Honkanummen hautausmaa

Muistomerkkiohjeet

Hautausmaat

21.04.2021, 17:30

Vainajien muistaminen hautamuistomerkin avulla on vuosisatainen, kaunis ja arvokas perinne. Tyypillisin muistomerkki Suomessa on nykyään hautakivi. Muistomerkkien sijoittaminen haudalle on vapaaehtoista. Helsingin seurakuntayhtymä ei vaadi omaisia hankkimaan haudalle muistomerkkiä.

Honkanummen hautausmaa

Ajankohtaista:

Yleinen talviasennuskielto raukeaa Helsingin (Hsrky:n) hautausmailla 29.4.2021.

Tärkeätä muistettavaa:

 • Arkkuhauta tulee olla tiivistetty, ennen kuin kiviä haudalle päästään asentamaan.
  Talven hautausten tiivistystyöt ovat nyt huhtikuussa vielä käynnissä ja osin vappunakin vielä kesken
 • Kaiverruksessa ollutta kiveä ei saa palauttaa, jos pohja on vinossa
  ja tappi on sen puuttuessa asennettava
 • Valvomme asentamista koskevien ohjeiden noudattamista pistokokein
  Muuta:
 • Sukuhaudalle voi kauttamme tilata pienen metallilaatan, Lisätietoja saat täältä.

Kaikki haudalle asennettavat muistomerkit tulee hyväksyttää hautausmaalla jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma toimitetaan kyseiselle hautausmaalle ennen muistomerkin valmistamista. Älä siis tilaa kiveä ennen kuin suunnitelma on hyväksytty. Suunnitelma tehdään tavallisimmin yhteistyössä esim. hautakiviveistämön edustajan kanssa. Suunnitelman voi laatia mm. lomakkeelle joka on ladattavissa tältä sivulta. Muistomerkkejä määrittävät hautausmaiden korttelikohtaiset käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät mittarajoitukset ja määräykset. Ne ja kattavat ohjeet suunniteluun löytyvät muistomerkkiohjeistuksesta.

Pyrimme kuuntelemaan omaisten toiveita ja samalla vaalimaan hautausmaiden turvallisuutta ja arvokkuutta.

Entä jos olemassaolevaa muistomerkkiä pitäisi muuttaa?

Kun tehdään muutoksia vanhoihin muistomerkkeihin, kaikkien hautaan oikeutettujen omaisten ja sukuhaarojen on käytävä keskustelua keskenään.
Tällöin täytetään myös muutoslupahakemus.

Muutoslupahakemus tarvitaan,

 • jos muistomerkki uusitaan kokonaan
 • kun muistomerkki käännetään, jos etusivu on täyttynyt tekstistä
 • jos olemassaolevat tekstit hiotaan ja kun ne sen jälkeen asemoidaan uudelleen
 • kun muistomerkin sijaintia haudalla muutetaan

Hakemuslomakkeet

Hautamuistomerkkisuunnitelma
Muutoslupahakemus
Muistomerkkiohjeistus