31.10. Onneksi olkoon: Arto, Arttu, Artturi | Palaute
Honkanummen hautausmaa

Muistomerkkiohjeet

Hautausmaat

21.04.2020, 09:03

Vainajien muistaminen hautamuistomerkin avulla on vuosisatainen, kaunis ja arvokas perinne. Tyypillisin muistomerkki Suomessa on nykyään hautakivi. Muistomerkkien sijoittaminen haudalle on vapaaehtoista. Helsingin seurakuntayhtymä ei vaadi omaisia hankkimaan haudalle muistomerkkiä.

Toven hauta_isä_Viktor Janssonin veistos

Ajankohtaista:

  • Talviasennuskielto on rauennut 14.4.2020 yleisesti Helsingin hautausmailla. -Hietaniemen uurnalehtoon tarvitaan yhä poikkeuslupa asentamiseen.

> Asennuskiellon asettamisesta ja sen loppumisesta tiedotamme
säänöllisesti keväällä ja syksyllä.


  • Sukuhaudalle voi uutena palveluna tilata kauttamme metallilaatan.

Lisätietoja saat täältä .

Kaikki haudalle asennettavat muistomerkit tulee hyväksyttää hautausmaalla jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma toimitetaan kyseiselle hautausmaalle ennen muistomerkin valmistamista. Älä siis tilaa kiveä ennen kuin suunnitelma on hyväksytty. Suunnitelma tehdään tavallisimmin yhteistyössä esim. hautakiviveistämön edustajan kanssa. Suunnitelman voi laatia mm. lomakkeelle joka on ladattavissa tältä sivulta. Muistomerkkejä määrittävät hautausmaiden korttelikohtaiset käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät mittarajoitukset ja määräykset. Ne ja kattavat ohjeet suunniteluun löytyvät muistomerkkiohjeistuksesta.

Pyrimme kuuntelemaan omaisten toiveita ja samalla vaalimaan hautausmaiden turvallisuutta ja arvokkuutta.

Entä jos olemassaolevaa muistomerkkiä pitäisi muuttaa?

Kun tehdään muutoksia vanhoihin muistomerkkeihin, kaikkien hautaan oikeutettujen omaisten ja sukuhaarojen on käytävä keskustelua keskenään.
Tällöin täytetään myös muutoslupahakemus.

Muutoslupahakemus tarvitaan, jos

  • muistomerkki uusitaan kokonaan
  • muistomerkki käännetään, kun etusivu on täyttynyt tekstistä
  • olemassaolevat tekstit poistetaan tai asemoidaan uudelleen
  • muistomerkin sijaintia haudalla muutetaan
  • vanha hautakivi poistetaan

Hakemuslomakkeet

Hautamuistomerkkisuunnitelma
Muutoslupahakemus
Muistomerkkiohjeistus