19.07. Onneksi olkoon: Sari, Saara, Sara, Salla, Salli, Sarita | Palaute
Hietaniemen hautausmaa

Ohjeita hautajaisjärjestelyihin

22.08.2023, 11:02
Hautajaisjärjestelyt ovat lähimpien omaisten vastuulla, mutta yksin niitä ei kuitenkaan tarvitse hoitaa. Omaiset voivat turvautua seurakunnan ja hautaustoimiston tukeen oman harkintansa mukaan.
Hautaan siunaaminen. Alttarilta näkymä saattoväkeen

Helsingin seurakuntayhtymän hautapalveluista hoidetaan kaikkien Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden hautapaikkaa, siunauskappelia, siunausaikaa ja tuhkausaikaa koskevat varaukset. Lisäksi Hautapalveluiden kanssa voi sopia haudanhoidosta. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Etukäteen hautapaikkaa ei kuitenkaan voi varata. Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita, joihin haudataan Helsingissä kuollessaan kirjoilla olevia vainajia.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat sopimuksen mukaan monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Mahdollisista kukkalaitteista voi myös sopia hautaustoimiston tai kukkakaupan kanssa. Muistomerkin haudalle voi hankkia esim. kiviliikkeen tai hautaustoimiston kautta. Hautaustoimistojen palvelut ovat maksullisia.

Lupa hautaamiseen

Ennen hautaamista hautapalveluilla täytyy olla lääkärin allekirjoittama hautauslupa tai kopio siitä. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle. Hautajaisten järjestelyn voi kuitenkin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista ottamalla yhteyttä hautapalveluihin.

Siunaaminen

 • Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden kappeleissa ja hautausmailla toimituksia järjestetään tiistaista lauantaihin.
 • Vainajan siunaa tavallisesti sen seurakunnan pappi, jonka alueella vainaja on viimeksi asunut. Papin palvelut ovat maksuttomia. Mikäli omaiset toivovat tiettyä tuttua pappia, kannattaa häneen olla yhteydessä suoraan. Papin kanssa on hyvä käydä läpi siunaustilaisuuden kulku ja mahdolliseen muistotilaisuuteen liittyviä asioita.
 • Täältä voit tarkistaa osoitteen perusteella, mihin seurakuntaan vainaja kuului .
 • Siunaustilaisuuden musiikkitoiveista sovitaan kanttorin kanssa. Hautausmaiden kappeleissa musiikista vastaa kanttori, kun ev.lut. pappi siunaa. Kanttorin palvelut ovat maksuttomia. Seurakuntien kirkoissa on seurakunnan kanttori, jonka kanssa voi keskustella musiikkitoiveista.
 • Vainajan ollessa evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen, on Helsingin seurakuntayhtymän kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuteen maksuton. Muilta peritään vuokra.
 • Tilaisuuden mahdollinen muu ohjelma.

Hautaaminen

 • Hautapaikasta Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaille sovitaan vähintään viikkoa ennen hautausta, jotta hauta ehditään avata.
 • Mikäli arkkuhautaus tulee olemassa olevaan sukuhautaan, täytyy hautamuistomerkin siirto tilata kiviliikkeen tai hautaustoimiston kautta. Mahdollisista kukkalaitteista voi sopia hautaustoimiston tai kukkakaupan kanssa. Palvelut ovat maksullisia.
 • Kun arkku lasketaan maahan siunaustilaisuudesta erillään (esim. siunaus kirkossa), täytyy Hautapalveluiden kanssa sopia hautaanlaskusta erikseen.
 • Tuhka on haudattava vuoden kuluessa tuhkaamisesta.
 • Uurnanlasku aika varataan aina erikseen Hautapalveluista.

Muistotilaisuuteen liittyviä asioita

 • Muistotilaisuutta varten voi tiloja tiedustella suoraan kyseisestä seurakunnasta, jonka tilaa halutaan käyttää.
 • Honkanummen ja Malmin hautausmailla on lounaskahvila, jonka tilaa voi tiedustella muistotilaisuutta varten.
 • Muistotilaisuus ei ole pakollinen, se voi olla vapaamuotoinen, eikä siinä tarvitse olla erillistä ohjelmaa.
 • Jos muistotilaisuus pidetään, kannattaa mahdollisesta adressien lukijasta sopia etukäteen.
 • Tilaisuuden mahdollinen musiikki ja muu ohjelma.

Muita muistettavia asioita

 • Hautaustoimiston kanssa on sovittava vainajan kuljetuksista, arkun ja/tai uurnan hankkimisesta sekä muista mahdollisista palveluista. Arkun ja uurnan voi myös valmistaa itse. Vainajan pukemiseen ja arkkuun laittamiseen voi osallistua myös.
 • Haudanhoito tilataan Hautapalveluista tai hautausmaan toimistosta. Haudan voi myös hoitaa itse tai hoidon voi tilata yksityiseltä yritykseltä.
 • Suruviesti ja kutsut hautajaisiin.
 • Valokuvaaminen tilaisuudessa.
 • Kantajat arkkuhautauksessa, yleensä 6 henkilöä.
 • Kukat: oma kukkalaite siunaustilaisuuteen ja mahdolliset muut kukat; siunaus- ja muistotilaisuuspaikan koristelu, arkkulaite, uurnan koriste.
 • Saattoväen opastaminen esim. ajo-ohjeet yms.
 • Mahdollinen ohjelmalehtinen.‍
 • Striimausohje omaisille

Kuolinpesän hoitaminen