25.05. Onneksi olkoon: Urpo | Palaute

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Veteraanien perintö -opetuspaketti kouluihin

28.11.2018, 15:26
Tämän opetuspaketin on tehnyt luokanopettaja ja ev.lut. uskonnon aineenopettaja KM Marita Vainio. Tätä materiaalia saa vapaasti käyttää opetukseen, mutta sen kopioiminen luvatta muuhun käyttötarkoitukseen on kielletty.

Tavoitteet

L 4 Monilukutaito (tekstien, videohaastattelujen ja kuvien lukutaito, eettisten kysymysten tarkastelua)

L 7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kohderyhmä: 7.-9. luokan oppilaat

Oppiaineet:

  • katsomusaineet (oman elämän arvot, toisen asemaan asettuminen, oman elämän asettaminen historialliseen viitekehykseen ja jatkumoon)
  • historia (Suomen historia, talvi- ja jatkosota, sodan jälkeinen aika)

Kesto: 1-2 oppituntia + päivänavaus

Opetuspaketin sisältö

1. Päivänavaus

Diasarja ja teksti "Sodan pitkät varjot" löytyy linkin takaa.

Päivänavaus voidaan toteuttaa sopivina merkki- tai juhlapäivinä:

  • 13.3. Talvisodan päättymispäivä
  • 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
  • Toukokuun kolmas sunnuntai: Kaatuneitten muistopäivä
  • 4.9. Jatkosodan päättymispäivä
  • 30.11. Talvisodan alkamispäivä
  • 6.12. Itsenäisyyspäivä

Päivänavaus voidaan järjestää yhteisesti salissa tai luokkatilassa ja näyttää samalla kuvat. Päivänavaus on järjestettävissä myös niin, että opettaja näyttää kuvat luokkatilassa ja seuraa samalla keskusradiosta tulevaa tekstin lukemista.

2. Keskustelutehtävä

(Diasarja + teksti ohjeineen)

Opettaja keskustelee talvi- ja jatkosota-ajan arvoista oppilaiden kanssa diasarjan avulla. Pohditaan, miten veteraanien arvot vaikuttavat tänä päivänä nuorten elämässä.

3. Oppilaan / oppilasryhmän oma tehtävä

Voidaan käyttää keskustelutehtävän arvopareja .

Käsitellään jokainen arvo siten, että oppilaat etsivät SA-arkistosta kuvan, joka liittyy sota-aikaan ja kyseiseen arvoon. Se rinnastetaan kuvaan (itse otettuun, lavastettuun, piirrettyyn kuvaan, 30-60 sekunnin mittaiseen videoon, tekstiin: tarinaan, ajatelmaan, uutiseen, runoon tai räp-tekstiin). Tuotetaan joko digitaalinen tai paperinen tuotos. Tehtävän tekemiseen voi käyttää enemmän aikaa kuin ohjeessa on kerrottu.

Yläreunan kuvassa Sankarivainajien muistopäivä Joensuussa 19.5.1940, sankarihautajaiset. Istumassa Kuopion läänin maaherra Gustaf Ignatius, vierellä kenraalimajuri Johan Woldemar Hägglund.

Joensuu 1940.05.19. Lähde S-A -kuva.