17.07. Onneksi olkoon: Ossi, Ossian | Palaute
Koko Helsinki

Varhaiskasvatuksen periaatteet Helsingin seurakunnissa

14.12.2018, 15:37
Helsingin seurakunnissa lapsen kokonaisvaltainen kasvu sisältää hengellisen ulottuvuuden, joka ilmenee pienen lapsen arjessa kaiken aikaa. Lapsen hengellisyyttä vaalitaan erityisen sensitiivisellä tavalla yhdessä asioita ihmetellen ja pohtien.

Lapsi oppii parhaiten itselleen merkityksellisten asioiden kautta, ja tämän vuoksi kasvattajan on aina mietittävä hengellisyys suhteessa lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja muuhun kehitykseen. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta, niin yhteiskunnassa kuin seurakunnassa.

Helsingin seurakuntien varhaiskasvatus liittyy Varhaiskasvatussuunnitelman 2016 arvoperustaan, joita ovat lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus, perheiden monimuotoisuus sekä terveellinen ja kestävä elämäntapa.

Seurakuntien työntekijät tukevat lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Aikuiset ohjaavat lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan laajasti arvoista ja ihanteista. Erilaisuutta kunnioitetaan suhtautumalla avoimesti erilaisiin katsomuksiin sekä lasten huomioihin ja kysymyksiin. Seurakuntien varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään.

Tämä on meille tärkeää

 • Arvostamme lasta. Iloitsemme lapsesta.
 • Haluamme suojella hänen lapsuuttaan ja oikeuttaan olla juuri se, kuka hän on.
 • Uskomme, että maailma on Jumalan maailma. Siksi se on kaunis ja hyvä. Jokainen on Jumalan silmissä kaunis.
 • Varjelemme ja etsimme pyhää. Luottamus on elämänasenteemme.
 • Käännämme katseemme hyvään ja näytämme sen myös muille.
 • Olemme vastuussa lapsen parhaasta. Siksi asetumme aina hänen puolelleen.
 • Arvostamme lasta. Iloitsemme lapsesta. Haluamme suojella hänen lapsuuttaan ja oikeuttaan olla juuri se, kuka hän on. (Täydesti lapsi)

Tätä kohti työssä

Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua kehityspsykologian ja teologian vuoropuhelulla.

 • Toteutamme pedagogiaa, joka antaa lapsen elää täydesti lapsena.
 • Leikki ja osallisuus rakentavat lapsen hyvinvointia. Etsimme lapsen parasta hengellisessä elämässä.
 • Otamme käyttöön konkreettisia tapoja tukea lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta.
 • Olemme kiinnostuneita lapsen ja hänen perheensä tavasta ajatella ja uskoa.
 • Sitoudumme avoimuuteen. Kerromme arvoistamme ja toimintatavoistamme.
 • Verkostoidumme ja annamme verkostomme myös perheiden tueksi.
 • Uskomme lapsen omaan kasvuun. Jokaisella lapsella on oma aikataulunsa ja tiensä.
 • Teroitamme tuntosarvet ja tunnistamme, mitä lapsi ja perhe milloinkin tarvitsevat.
 • Annamme lapselle ja hänen perheelleen kokemuksen rakastavasta ja arvostavasta yhteisöstä, johon on tärkeää kuulua.

Pienelle parasta - vauvasta kouluikäisiin

Helsingin seurakunnat muistavat pieniä jäseniään pienillä lahjoilla ja tapahtumilla.

 • Vastasyntyneiden vanhemmille: Pienelle parasta -esite postitetaan lapsen rekisteröintilomakkeiden mukana
 • Kasteen käsiohjelma apuna ristiäisissä
 • Kastejuhlassa: Kaste- ja kummitodistukset
 • Kaksi kuukautta kasteen jälkeen: Pienen iltahetki cd-levy ja enkelitaulu
 • Kolme vuotta kastepäivästä: lasten kuvakirja Ruusukorva ja kyyhkynen
 • 6–7-vuotiaat: koulutielle rohkaisevaa materiaalia, lautapeli Kultainen sulka
 • Vip-konsertit vauvoille kerran vuodessa