05.06. Onneksi olkoon: Sulevi | Palaute
Koko Helsinki

Kulttuurienvälinen toiminta

01.02.2023, 14:55
Monenlainen monikulttuurisuus on Helsingissä arkipäivää. Se on myös osa kirkon identiteettiä ja Helsingin seurakuntien kansainvälistä työtä. Seurakuntatyössä kohtaamme moninaisuutta ja elämme sitä todeksi.

Elämme yhdessä arkea ja juhlaa Suomeen ja Helsinkiin muuttaneiden kanssa. Haluamme tukea ja kohdata maahanmuuttajia heidän eri elämän kysymyksissään ja tilanteissaan heidän uskonnollisesta taustausta riippumatta.

Kirkko on avoin kaikille ja teemme työtä kristilliseen lähimmäisyyteen perustuen.

Toimimme myös haavoittuvassa tilanteessa elävien turvapaikanhakijoiden ja paperittomien ihmisten kanssa.

Kotoutumisesta

Haluamme edistää hyvää yhteistä sosiaalista rinnakkaiseloa uusien kaupunkilaisten kanssa ja tukea heidän osallisuuttaan seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tähän liittyvä toiminta tapahtuu pääasiassa seurakunnissa, ja sitä toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistyöstä voi tiedustella omasta seurakunnasta. Vapaaehtoistyön paikoista tietoa saa myös Vapaaehtoistyö.fi -sivustolta.

Evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on säännöllistä toimintaa ja messuja Helsingissä useilla eri kielillä.

Tukipiste Mosaiikki Hermannissa

Hermannin Diakoniatalon Varustamon yhteydessä toimii tukipiste Mosaiikki, jossa on tarjolla paperittomille henkilöille sekä heidän läheisilleen ja tukijoilleen neuvontaa eri kielillä mm. arabia, somalia ja dari sekä lakimiehen palveluita. Mosaiikki tarjoaa myös suomen kielen opetusta ja lapsille tukea läksyjen tekemisessä.

Paperittomille ja muille tarvitseville on Hermannin diakoniatalossa tarjolla myös muuta tukea ja palveluja, kuten edullista ruokailua ja pyykinpesumahdollisuus. Osoite Hämeentie 73, 00550 Helsinki.

Tukipiste Mosaiikki Facebookissa

Yhdessä Helsingissä

Panostamme myös kansainvälisyys- ja asennekasvatukseen, haluamme edistää ihmisten välistä tasa-arvoa, aitoa yhteyttä ja välittämistä niin kansankirkossamme kuin koko yhteiskunnassa. Lisäksi kutsumme maahanmuuttajia jakamaan uskon sekä ilon ja vastuun yhteisestä, maailmanlaajuisesta kirkosta kanssamme.
Toimimme yhteistyössä kirkon eri tahojen sekä viranomaisten, verkostojen ja järjestöjen kanssa.

Työssämme on läsnä myös ekumenia eli kirkkojen välinen yhteistyö sekä uskontodialogi muiden uskontojen edustajien kanssa.

Keskipäivän rauhanrukous

Johdata minut kuolemasta elämään,
vääryydestä totuuteen.

Johdata minut epätoivosta toivoon,
pelosta luottamukseen.

Johdata minut vihasta rakkauteen,
sodasta rauhaan.

Täyttäköön rauha sydämemme,
maailmamme ja koko luomakuntamme.

Aamen

Tätä rukousta eri uskontokuntien edustajat ympäri maailmaa rukoilevat keskipäivän aikaan.