08.08. Onneksi olkoon: Sylvi, Sylvia, Silva | Palaute
Koko Helsinki

Hätämajoitus

17.12.2019, 17:37

Helsinkiläiset asunnottomat menevät ensisijaisesti Hietaniemen palvelukeskukseen. Paperittomien ja liikkuvan väestön hätämajoitusta järjestetään Diakonissalaitoksen tiloissa Alppikadulla. Hermannin diakoniatalon hätämajoitus on päättynyt 16.12.2019 .

Hietaniemenkadun palvelukeskus/Helsingin kaupunki, palvelualue koko Helsinki

Neuvonta ja päivystys ma-su 24h p. 09 3104 6628
Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä tai maksusitoumusta klo 17-05.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
PL 10716, 00099 Helsingin kaupunki Faksi 09 3104 3097

* Palvelukeskuksen asumispäivystys tarjoaa yösijan päihdeongelmaisille helsinkiläisille, mikäli muuta paikkaa ei ole löytynyt. Yöpyminen yö kerrallaan yhteisissä huoneissa. Päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, minkä vuoksi paikka soveltuu huonosti päihdekuntoutujille tai päihteettömille asunnottomille.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Diakonissalaitos, Alppikatu

Diakonissalaitoksen hätämajoitus on suunnattu EU-alueen liikkuvalle väestölle. Majoitus ottaa vastaan myös muita kuin liikkuvaan väestöön kuuluvia ihmisiä.

Hätämajoitus toimii Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa, ja petipaikkoja majoituksessa on 200. Se on avoinna jokaisena viikon yönä kello 21–08. Aukioloaikoina paikalla on jatkuvasti henkilökuntaa.

www.hdl.fi


Info om nödinkvartering i Helsingfors

Sandudds servicecentral/Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors
Rådgivning och jour må–sö 24 h tfn 09 3104 6628Till servicecentralen kan man söka utan remiss eller betalningsförbindelse kl. 17–05.

Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors
PB 10716, 00099 Helsingfors stad

  • Servicecentralens boendejour erbjuder övernattningsplats för helsingforsare med missbruksproblem, om någon annat ställe inte har hittats. Inkvartering en natt åt gången i gemensamma rum. Berusning utgör inte ett hinder för övernattning och därför lämpar sig platsen dåligt för bostadslösa som genomgår rehabiliteringsvård eller som inte missbrukar.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Nödinkvartering i Diakonianstalt (info på finska: www.hdl.fi)


Emergency shelters in Helsinki

Hietaniemenkatu Service Centre / City of Helsinki

Service covers all of Helsinki Round-the-clock information service tel. 09 3104 6628 (Mon – Sun)
Housing service without referral or payment commitment open daily from 5 p.m. to 5 a.m.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
P.O.B. 10716, 00099 City of HelsinkiFax 09 3104 3097

  • The housing service provides shelter for Helsinki residents with substance abuse problems when no other housing is available. One night at a time in shared rooms. Intoxication is not a reason for refusal, which is why the place is not suitable for recovering addicts or substance-free customers.

http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Emergency shelter at Diakonissalaitos, Alppikatu

https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/undocumented-people/