12.11. Onneksi olkoon: Virpi | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Hätämajoitus

06.06.2019, 15:44
Helsingissä on tällä hetkellä kaksi hätämajoituspaikkaa.

Helsinkiläiset asunnottomat menevät ensisijaisesti Hietaniemen palvelukeskukseen. Paperittomien hätämajoitusta järjestetään Hermannin Diakoniatalolla. Mikäli Hietaniemi on täynnä, Hermannissa on lisäpaikkoja.

Hietaniemenkadun palvelukeskus/Helsingin kaupunki, palvelualue koko Helsinki

Neuvonta ja päivystys ma-su 24h p. 09 3104 6628
Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä tai maksusitoumusta klo 17-05.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
PL 10716, 00099 Helsingin kaupunki Faksi 09 3104 3097

* Palvelukeskuksen asumispäivystys tarjoaa yösijan päihdeongelmaisille helsinkiläisille, mikäli muuta paikkaa ei ole löytynyt. Yöpyminen yö kerrallaan yhteisissä huoneissa. Päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, minkä vuoksi paikka soveltuu huonosti päihdekuntoutujille tai päihteettömille asunnottomille.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Hermannin diakoniatalo/Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia ja Vivo ry

Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Avoinna joka päivä klo 21.00–7.00, p. yöaikaan 044 240 6455, 044 241 3449, majoitus.vivo@gmail.com Lisätiedot majoittumiseen hakeutumisesta ma-pe klo 9.00–12.00 p. 09 2340 2533

* Kirkkosalissa on 30 patjapaikkaa. Tarjolla on teetä ja leipää sekä tukea ja neuvontaa. Yöpyminen on maksutonta. Paikka on päihteetön.


Info om nödinkvartering i Helsingfors

I Helsingfors finns för närvarande följande tillgängliga nödinkvarteringsplatser.

Sandudds servicecentral/Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors
Rådgivning och jour må–sö 24 h tfn 09 3104 6628Till servicecentralen kan man söka utan remiss eller betalningsförbindelse kl. 17–05.

Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors
PB 10716, 00099 Helsingfors stad

  • Servicecentralens boendejour erbjuder övernattningsplats för helsingforsare med missbruksproblem, om någon annat ställe inte har hittats. Inkvartering en natt åt gången i gemensamma rum. Berusning utgör inte ett hinder för övernattning och därför lämpar sig platsen dåligt för bostadslösa som genomgår rehabiliteringsvård eller som inte missbrukar.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Nödinkvartering i Hermanstads diakonihus/Helsingfors kyrkliga samfällighet specialdiakoni i samarbete med Vivo rf.

Tavastvägen 73, 00550 Helsingfors
Öppet kl. 21.00–7.00, tfn nattetid 044 240 6455, 044 241 3449, majoitus.vivo@gmail.com. Förfrågningar om inkvarteringen måndag-fredag kl 9.00–12.00 tfn 09 2340 2533

  • I kyrkosalen finns 30 madrassplatser. Inte för berusade. Här bjuds på te och bröd samt stöd och rådgivning. Inkvarteringen är gratis för övernattaren.

Emergency shelters in Helsinki

Helsinki currently has the following emergency shelters.

Hietaniemenkatu Service Centre / City of Helsinki

Service covers all of Helsinki Round-the-clock information service tel. 09 3104 6628 (Mon – Sun)
Housing service without referral or payment commitment open daily from 5 p.m. to 5 a.m.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
P.O.B. 10716, 00099 City of HelsinkiFax 09 3104 3097

  • The housing service provides shelter for Helsinki residents with substance abuse problems when no other housing is available. One night at a time in shared rooms. Intoxication is not a reason for refusal, which is why the place is not suitable for recovering addicts or substance-free customers.

http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Emergency shelter at Hermannin diakoniatalo / Helsinki Parishes welfare work in cooperation with Vivo

Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Open Mon – Sun from 9 p.m. to 7 a.m., tel. 044 240 6455, 044 241 3449 at night, majoitus.vivo@gmail.com. Queries from Mon-Fri 9 a.m. to 12 a.m. tel. 09 2340 2533

  • The church hall has 30 mattresses. Not for the intoxicated. Tea and sandwiches, support and guidance. Free service.