14.08. Onneksi olkoon: Onerva, Kanerva | Palaute
Koko Helsinki

Hermannin diakoniatalon hätämajoitus paperittomille päättynyt 16.12.

Seurakuntayhtymä

08.11.2019, 14:38 /  päivitetty 17.12.2019, 13:25
Helsingin seurakuntayhtymän Erityisdiakonian ja Vivo ry:n 'Ristin suojassa' yhteistyöprojekti päättyi suunnitellusti ja sovitusti Hermannin diakoniatalon hätämajoituksen osalta maanantaina 16.12. kello 7.
Kuvassa Hermannin diakoniatalo valkoinen neliskanttinen rakennus

Kolmivuotisessa (2017–2019) hankkeessa on järjestetty Helsingissä asunnottomana oleskeleville paperittomille henkilöille hätämajoitusta ja palveluohjausta. Projektiin on liittynyt myös tutkimusta ja vapaaehtoistoimintaa.

Lisäksi erityisdiakoniassa on ylläpidetty samalle kohderyhmälle suunnattua monikulttuurista Mosaiikki-päiväkeskusta, joka edelleen jatkaa toimintaansa vuoden vaihteessa käynnistyvän 'Turvaverkko'-hankkeen myötä. Hätämajoituksen vastuullisena toteuttajana on toiminut Vivo ry ja sen kustannuksiin ovat osallistuneet myös STEA, Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä.

Hätämajoitusta on toteutettu kello 21–7 yhteismajoituksena Hermannin diakoniatalon kirkkosalissa. Yöpymisen lisäksi on tarjottu myös pieni iltapala. Hätämajoituspaikkoja on ollut 30:lle yöpyjälle viikon jokaisena yönä. Hätämajoitusta on paperittomien lisäksi tarjottu myös helsinkiläisille asunnottomille.

Hätämajoitus on osoittautunut tarpeelliseksi, keskimääräinen käyttöaste on ollut noin 86 prosenttia. Hätämajoitusta on projektin aikana käyttänyt noin 1000 eri henkilöä, jotka edustavat yhteensä noin 80:tä eri lähtömaata. Naisten osuus yöpyjistä on ollut 24 prosenttia ja miesten 76 prosenttia. Yhteensä yksittäisiä yöpymisiä on projektin aikana ollut noin 25 000. Näistä suomalaisten osuus on ollut noin 7 200, muista EU-maista kotoisin olevien noin 10 200 ja EU:n ulkopuolisista maista kotoisin olevien noin 7 600.

Monilla eri toimijoilla on tällä hetkellä käynnissä paperittomien palveluihin liittyviä hankkeita. Paperittomien palveluiden toteuttajien määrä on hankkeen aikana kasvanut, joten majoituskapasiteettia tulee riittämään Hermannin sulkeuduttuakin. Hermannin diakoniatalon hätämajoituksen päättymisen jälkeenkin Helsingissä on useita toimijoita, jotka järjestävät hätämajoitusta eri kohderyhmille.

Korvaavia paikkoja ovat Hietaniemenkadun palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 B, sekä yökeskus Kalkkersin, Vaasankatu 5 F, lisäksi Diakonissalaitoksen liikkuvalle väestölle suunnattu majoitus Alppikadulla. Lisäksi Sininauhasäätiön uuteen kolmevuotiseen Nuoli-hankkeeseen liittyy erityisesti nuorille 16–29-vuotiaille suunnattua hätämajoitusta, kohtaamis- ja tukipiste Nuoli sijaitsee Mäkelänkatu 50:n sisäpihalla, käynti Nokiankujan portista.