Etusivu > Yhteinen toiminta >

Hätämajoitus

Infoa hätämajoituksista Helsingissä

Helsingissä on tällä hetkellä kolme hätämajoituspaikkaa.

Hietaniemenkadun palvelukeskus/Helsingin kaupunki, palvelualue koko Helsinki

Neuvonta ja päivystys ma-su 24h p. 09 3104 6628
Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä tai maksusitoumusta klo 17-05.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
PL 10716, 00099 Helsingin kaupunki
Faksi 09 3104 3097

* Palvelukeskuksen asumispäivystys tarjoaa yösijan päihdeongelmaisille helsinkiläisille, mikäli muuta paikkaa ei ole löytynyt. Yöpyminen yö kerrallaan yhteisissä huoneissa. Päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, minkä vuoksi paikka soveltuu huonosti päihdekuntoutujille tai päihteettömille asunnottomille.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu


Hermannin diakoniatalo/Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia ja Vivo ry

Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Avoinna joka päivä klo 21.00–7.00, p. yöaikaan 044 2406455, majoitus.vivo@gmail.com
Lisätiedot majoittumiseen hakeutumisesta ma-pe klo 9.00–12.00 p. 09 2340 2533

* Kirkkosalissa on 30 patjapaikkaa. Tarjolla on teetä ja leipää sekä tukea ja neuvontaa. Yöpyminen on maksutonta. Paikka on päihteetön.


Helsingin Diakonissalaitos

Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Avoinna joka päivä klo 21-08

* Majoitus on suunnattu EU-alueen liikkuvalle väestölle, jotka asuvat pääosin ulkona, teltoissa ja hylätyissä rakennuksissa. Petipaikkoja on 100. Aukioloaikoina paikalla on jatkuvasti henkilökuntaa.
Info om nödinkvartering i Helsingfors

I Helsingfors finns för närvarande två tillgängliga nödinkvarteringsplatser.

Sandudds servicecentral/Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors
Rådgivning och jour må–sö 24 h tfn 09 3104 6628
Till servicecentralen kan man söka utan remiss eller betalningsförbindelse kl. 17–05.

Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors
PB 10716, 00099 Helsingfors stad
Fax 09 3104 3097

  • Servicecentralens boendejour erbjuder övernattningsplats för helsingforsare med missbruksproblem, om någon annat ställe inte har hittats. Inkvartering en natt åt gången i gemensamma rum. Berusning utgör inte ett hinder för övernattning och därför lämpar sig platsen dåligt för bostadslösa som genomgår rehabiliteringsvård eller som inte missbrukar.

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/palvelukeskus

In English: http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Nödinkvartering i Hermanstads diakonihus/Helsingfors kyrkliga samfällighet specialdiakoni i samarbete med Vivo rf.

Tavastvägen 73, 00550 Helsingfors
Öppet kl. 21.00–7.00, tfn nattetid 044 2406455, majoitus.vivo@gmail.com
Förfrågningar om inkvarteringen måndag-fredag kl 9.00–12.00 tfn 09 2340 2533

  • I kyrkosalen finns 30 madrassplatser. Inte för berusade. Här bjuds på te och bröd samt stöd och rådgivning. Inkvarteringen är gratis för övernattaren.


Helsingfors Diakonissanstalt

Alpgatan 2, 00530 Helsingfors
Öppet varje dag kl. 21-08

* Det finns 100 madrassplatser spesiellt för utsatta EU-medborgare. Personalen tillgänglig på öppettider.


Emergency shelters in Helsinki

Helsinki currently has three emergency shelters.


Hietaniemenkatu Service Centre / City of Helsinki

Service covers all of Helsinki Round-the-clock information service tel. 09 3104 6628 (Mon – Sun)
Housing service without referral or payment commitment open daily from 5 p.m. to 5 a.m.

Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
P.O.B. 10716, 00099 City of Helsinki
Fax 09 3104 3097

  • The housing service provides shelter for Helsinki residents with substance abuse problems when no other housing is available. One night at a time in shared rooms. Intoxication is not a reason for refusal, which is why the place is not suitable for recovering addicts or substance-free customers.

http://www.hel.fi/www/helsinki/en/socia-health/income/homeless/hietaniemenkatu/hietaniemenkatu

Emergency shelter at Hermannin diakoniatalo / Helsinki Parishes welfare work in cooperation with Vivo

Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Open Mon – Sun from 9 p.m. to 7 a.m., tel. 044 2406455 at night, majoitus.vivo@gmail.com
Queries from Mon-Fri 9 a.m. to 12 a.m. tel. 09 2340 2533

  • The church hall has 30 mattresses. Not for the intoxicated. Tea and sandwiches, support and guidance. Free service.


Helsinki Deaconess Institute

Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Open daily from 9 p.m. to 8 a.m.

* There are 100 mattresses specially for EU´s mobile population. At opening hours you may contact the staff.