Tärkeää tietoa

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tulee tutkimuksen tekijän toimittaa henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen sukututkimus.helsinki(at)evl.fi tai postitse osoitteeseen Keskusrekisteri, PL 84, 00531 Helsinki.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy lomakemalli ja täyttöohjeet rekisteriselosteen laatimista varten.

Tilaa sukuselvitys sukututkimusta varten

Tähdellä* merkityt kentät ovat pakollisia

*Ilmoita sukunimi
*Ilmoita etunimi
*Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika
*Ilmoita syntymäkotikunta
*Valitse vähintään yksi todistukseen merkittävä tieto

Jos kysymyksessä on tietomäärältään laaja sukuselvitys, tilaaja voi rajata etukäteen tutkimukseen kaytettävän ajan.

Maksuihin ja korvauksiin sitoutuminen

*Pyydämme teitä sitoutumaan voimassa oleviin maksuihin ja korvauksiin sukuselvityksen laatimisesta

Tilaajan tiedot

*Ilmoita tilaajan suku- ja etunumi
*Ilmoita tilaajan lähiosoite
*Ilmoita tilaajan postinumero
*Ilmoita tilaajan postitoimipaikka
*
*Ilmoita tilauksen lähettämisen paikka ja aika
 

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata myös

asioimalla paikan päällä: Helsingin seurakuntien keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.