Kallion kirkon uurnaholvi

Kallion kirkon uurnaholviin voidaan haudata helsinkiläisiä seurakunnan jäseniä.

 • Uurna tilataan Helsingin seurakuntien hautapalveluista kautta. Sen hinta on 200 euroa (sis. alv 24%).
 • Jokaisen uurnan kylkeen kiinnitetään vainajasta nimilaatta, joka sisältyy hintaan.
 • Omaisten on myös mahdollista tilata erillinen 130 euron hintainen yhden nimen muistolaatta, joka kiinnitetään itä- tai länsipuolen muistelupaikkaan lehtereiden alla. Mikäli nimilaattaan halutaan molempien puolisoiden nimet, valitaan pidempi nimilaatta, 160 €.
 • Hautapalvelut hoitaa tuhkan siirron krematoriolta Kallion kirkkoon.
 • Uurnanlaskuaika varataan Kallion kirkkoherranvirastosta.
 • Kallion kirkon uurnaholviin mahtuu noin 2 500 uurnaa.
 • Uurna sijoitetaan siten, että sen viereen voidaan jättää paikka puolisolle.
 • Kun uurna tuodaan uurnaholviin, omaisilla on mahdollisuus hiljentyä (noin 30 min) ennen uurnan siirtämistä holviin. Tilassa on viisi istumapaikkaa.
 • Hiljentymisen jälkeen saattoväki voi itse kantaa uurnan holviin tai pyytää suntiota tekemään tämän heidän puolestaan.
 • Uurnan lopullisen sijoittamisen jälkeen omaisten ei ole enää mahdollista päästä uurnaholviin. Vainajaa muistellaan kirkkosalissa.
 • Tuhka voidaan sijoittaa vaihtoehtoisesti suoraan kalliohautaan, jolloin uurnaa ei tarvita.
 • Omaiset voivat itse kaataa tuhkan kalliohautaan tai pyytää suntiota hoitamaan asian.
 • 25 vuoden määräajan jälkeen tuhka siirretään lokerosta kalliohautaan. Kirkkosalin nimilaatoilla ei ole määräaikaa. Ne jäävät seinään 25 vuoden jälkeenkin.