Etusivu >

Yhteinen hallinto

Helsingin seurakuntien yhteiset yksiköt ja päätöksenteko

Saman kunnan alueella olevien seurakuntien on hoidettava kirkkolain (11 luku) mukaan yhteisiä asioitaan yhdessä, seurakuntayhtymässä.

Yhdessä kuuluu hoitaa ainakin henkilöstöasiat, tulojen jako seurakuntien kesken, maksuliikenne ja talousarvio. Helsingissä hoidetaan näiden lisäksi yhdessä myös kiinteistöjä, jäsenrekisteriä, joitain seurakunnallisia tehtäviä (ks. yhteinen seurakuntatyö ) ja viestintää.

Hallinto-osasto hoitaa henkilöstöhallintoa ja raha-asioita sekä seurakuntayhtymän tietohallintoa . Tietoa Helsingin seurakuntayhtymän taloudesta löydät Kirkon rahat -sivustoltamme.

Keskusrekisterin tehtävänä on huolehtia jäsenrekisteritiedoista sekä hautauspalveluista. Siellä laaditaan myös tilastoja jäsenmääristä sekä palvellaan virkatodistusasioissa.

Viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä, mediaa ja erilaisia yhteisöjä sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä. Siellä tehdään Kirkko ja kaupunkia sekä monia yhteisiä verkkosivuja.

Kiinteistötoimisto vastaa rakennuksista, leirikeskuksista ja muusta kiinteästä omaisuudesta sekä hautausmaista.

Sisäinen tarkastus on oma, erillinen yksikkönsä, ja vastaa toiminnastaan suoraan luottamuselimille.

Seurakuntayhtymän hallintoa johtavat yhtymän johtaja yhdessä osastojen johtajien ja johtoryhmän kanssa.

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo

Nimi:Kirjaamo
Aukioloaika:9-15 arkisin
Puhelinnumero:09-2340 2240
Sähköposti:kirjaamo.hsrky@evl.fi
Osoite:Kolmas linja 22 B, 00530 HELSINKI
Kartta:Kartta

Luottamuselimet

Yhteinen kirkkovaltuusto on Helsingin seurakuntayhtymän tärkein päätöksentekijä. 91-jäsenisessä valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan, hallinnon ja talouden johdossa. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet

>> Yhteisten luottamuselinten uusimmat päätökset ja pöytäkirjat

>> Mötesprotokoll på svenska

>> Luottamushenkilöiden verkkopalvelu / Webbtjänsten för förtroendevalda

Jokaisessa seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvostojen pöytäkirjoja ja tiedot seurakuntaneuvostojen jäsenistä löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

>> Päätöksentekoon liittyviä sääntöjä


Kokouspäivät 2018

Yhteinen kirkkovaltuusto: 1.2., 8.3., 26.4., 14.6., 6.9., 11.10., 15.11., 13.12 kello 18, joulukuun kokous kello 17.

Yhteinen kirkkoneuvosto: 18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 26.4., 24.5., 15.6., 16.8., 6.9., 20.9., 11.10., 25.10., 15.11., 29.11., 13.12. kello 16.30, paitsi valtuuston kokouspäivinä jo kello 16 ja joulukuussa kello 15.

Tviittaa säästöehdotuksesi kokoukselle. Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto keskustelee to 8.10. klo 18 muutoshankkeesta...

Posted by Kirkko Helsingissä on 6. lokakuuta 2015