04.03. Onneksi olkoon: Ari, Arsi, Atro | Palaute
Vuosaaren seurakunta

Yhteisvastuukeräys 2024 keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen | Vuosaari

Vuosaaren seurakunta

06.02.2023, 17:43 /  päivitetty 03.02.2024, 21:32
Yhteisvastuukerääjä keräysliivi päällään ja lipas kädessään, kaksi lasta laittamassa lahjoitusta lippaaseen.

Yhteisvastuu 2024 keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla. Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräys jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä (lähde School to Belong -yksinäisyyskysely).

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Apu menee perille

Keräyksen tuotosta noin 20 % suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio. Keräystuotosta noin 20 % jää keräävälle seurakunnalle avustus- ja auttamistoimintaan. Kansainväliseen apuun ohjautuu noin 60 % keräystuotosta Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta.

Mikä Yhteisvastuu?

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa.

Osallistu ja auta – pienikin lahja on iso apu

Kun lahjoitat Yhteisvastuukeräykseen Vuosaaren seurakunnan kautta, autat myös vuosaarelaisia lapsia ja nuoria, sillä keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi oman seurakunnan alueella.

Voit lahjoittaa netissä yhteisvastuu.fi/vuosaari

MobilePay lahjoituksen voi antaa Vuosaaren seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen numerossa 46369.

Voit lahjoittaa myös tilisiirrolla. Lahjoittaessasi käytäthän Vuosaaren seurakunnan viitenumeroa 308650. Silloin lahjoituksesta 20 prosenttia jää Vuosaaren alueella tehtävään avustustyöhön.

Tilinumerot:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

OP pankki FI14 5000 0120 2362 28

Valtakunnallinen tekstiviestilahjoitus numeroon 16588. Kirjoita viestikenttään APU10 (lahjoituksesi 10e) tai APU20 (lahjoituksesi 20e). Valtakunnallinen tekstiviestilahjoitus ei kartuta Vuosaaren alueelle jäävää keräystulosta.

Valtakunnallinen puhelinlahjoitus soittamalla numeroon 0600 1 7010 (10,26e / puh+pvm/mpm) tai 0600 1 7020 (20,28e / puh+pvm/mpm). Valtakunnallinen puhelinlahjoitus ei kartuta Vuosaaren alueelle jäävää keräystulosta.

Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi.