15.07. Onneksi olkoon: Rauni, Rauna | Palaute
Vuosaaren seurakunta

Vuosaaren seurakunnassa ei edistetä monisuhteita

Vuosaaren seurakunta

09.04.2024, 14:35 /  päivitetty 09.04.2024, 14:44
Vuosaaren seurakuntaneuvoston kokouksessa 8.4. keskusteltiin pitkään Tulkaa kaikki -ryhmän aloitteesta sekä sen pohjalla olevista asiakirjoista, joiden tavoitteena on edistää sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta. Vuosaaren seurakunta ei voi noudattaa ohjeistusta, joka mahdollistaisi kirkon oman opin pitämisen turvattomana, ja edistäisi mm. suhteiden moninaisuutta. Keskustelu oli kunnioittavaa ja asia merkittiin tiedoksi. Aloitteen tehnyt ryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteensä.
Vuosaaren seurakuntasalin pöydissä istuvia henkilöitä, pöydällä kahvikuppeja.

Tulkaa kaikki -ryhmä oli tehnyt Vuosaaren seurakuntaneuvoston 8.4.2024 kokoukseen aloitteen käsitellä Helsingin seurakuntayhtymässä Osallistava moninaisuus -projektin (H.O.M.O.) tuotoksena valmistettuja Toiminta-asiakirjaa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi ja edistämiseksi sekä Turvallisemman tilan periaatteita.

Ennen käsiteltävää asiaa oli kirkkoherra ottanut esityslistalle Kunnioittavan keskustelun periaatteet, joita Vuosaaren seurakunnassa noudatetaan.

Nykyisen seurakuntaneuvoston yhteistyö on ollut alusta lähtien toimivaa ja keskustelu asiasta, joka jakoi voimakkaasti mielipiteitä, oli kunnioittavaa. Eri näkökulmia edustavat oppivat keskustelun aikana paremmin ymmärtämään toistensa näkemyksiä. Yhdenvertaisuuden edistämistä pidetiin tärkeänä, mutta asiakirjojen sisältö puolestaan osittain ongelmalliseksi.

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra Mäkelä katsoi aloitteen arvioinnissa, ettei seurakunta voi ottaa käyttöön eikä noudattaa Osallistava moninaisuus -projektin asiakirjoja.

- Emme voi ottaa käyttöön ohjeistusta, jonka mukaan kaikki toimintamme tulisi toteuttaa yhden ryhmän ehdoilla. Sen lisäksi asiakirjoja noudattamalla mahdollistettaisiin oman sanomamme vaientaminen sekä kirkkomme tunnustuksen vastaisten asioiden edistäminen.

Eniten erimielisyyttä aiheutti toiminta-asiakirjan ohjeistus: ”Huomioimme kokoavassa toiminnassa perheiden ja suhteiden moninaisuuden”. Suhteiden moninaisuudella tarkoitetaan, että suhteessa on mukana enemmän kuin kaksi henkilöä.

- Tällä asiakirjalla edistetään avoimesti monisuhteita. Tämä on täysin kristinuskon vastaista, mutta myös vastoin Suomen sekä koko länsimaisen yhteiskunnan käsitystä avioliitosta.

Esityksen arviointiin kirkkoherra oli kirjannut, että seurakuntaan ei aseteta sateenkaariyhteyshenkilöä, koska hänen tehtävänään on edistää kirkkomme opin vastaista ajattelutapaa. Vuosaaren seurakunnalla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joiden puoleen on mahdollista kääntyä epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneet.

Lisäksi arvioinnissa todetaan, että ketään ei voi velvoittaa eikä suositella osallistumaan sellaiseen koulutukseen, joka samalla yhdenvertaisuuden nimissä edistää kirkon opin vastaisia näkemyksiä. Ketään ei kuitenkaan estetä koulutukseen osallistumista.

- Asiakirjat antavat vaikutelman, että ne olisivat seurakuntia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä velvoittavia. Sitä ne eivät kuitenkaan ole.

Vuosaaren seurakunnassa kunnioitetaan kaikkia

Vuosaaren seurakunnassa sateenkaariväkeen suhtaudutaan niin kuin kaikkiin muihinkin ihmisiin, eikä mitään ihmisryhmää kohdella huonommin. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan turvallisella mielellä. Strategiansa mukaisesti seurakunta kutsuu kaikkia Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen, eikä sulje ketään ulkopuolelle.

- Vuosaaren seurakunta on avoin kaikille, mutta ei kaikelle. Me emme erottele ihmisiä minkään taustatekijän perusteella, vaan kohtelemme kaikkia kunnioittavasti. Toimintamme ei ole sateenkaariväkeä tai mitään muutakaan ihmisryhmään vastaan. Ja mikä parasta, sanomamme on kaikille turvallinen, sillä me kaikki tarvitsemme Jumalan armoa.

Asia merkittiin tiedoksi

Päätösesitys oli ”merkitään tiedoksi.” Koska kirkkoherran tehtävä on Kirkkojärjestyksen mukaan valvoa, että seurakunnan toimintaa harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti sekä valvoa seurakuntaneuvoston päätösten laillisuutta, katsoi hän, ettei asiasta ole mahdollista tehdä päätöstä, joka olisi kyseisten pykälien vastainen.

Tulkaa kaikki -ryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen: ”Tulkaa kaikki -ryhmän laatiman aloitteen kohdat olisi monien muiden seurakuntaneuvostojen asettamien ennakkotapausten mukaisesti pitänyt käsitellä ja viedä äänestykseen. Kun vastaavista asioista on useissa muissa Helsingin seurakuntien seurakuntaneuvostoissa äänestetty ja äänestysten mukaisesti toimittu, näemme, että myös Vuosaaren seurakuntaneuvostossa olisi tullut toimia näin - sen sijaan, että aloite merkitään tiedoksi. Olemme pettyneitä menettelytapaan."

Aloite, sen perustelut sekä aloitteen arviointi löytyvät pöytäkirjasta.