02.07. Onneksi olkoon: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Maaria, Maikki, Kukka-Maaria | Palaute
Vuosaaren seurakunta

Vuosaaren seurakunnan valitsijayhdistykset

Vuosaaren seurakunta

12.09.2018, 14:09 /  päivitetty 11.10.2018, 16:07

Kaikkien seurakuntien valitsijayhdistykset löytyvät sivulta www.seurakuntavaalit.fi

Vuosaaren seurakunnan valitsijayhdistykset

Tulkaa kaikki Vuosaari

Tervetuloa kirkkoon sellaisena kuin olet. Pidämme tärkeänä, että kirkko tukee kaikenlaisia perheitä, pareja, eronneita ja sinkkuja, ja että vammaisten ihmisten aktiivista osallistumista tuetaan kirkon Saavu-ohjelman mukaisesti. Eri tavoin ajattelevien kanssa käydään kunnioittavaa ja rakentavaa keskustelua.

Ihmislähtöistä toimintaa: Pidämme tärkeänä seurakuntaa, joka heijastaa Jumalan rakkautta ja huolenpitoa, sekä vuosaarelaisten tarpeista lähtevää toimintaa ja ammattitaitoista ja hyvinvoivaa seurakunnan henkilökuntaa.

Rinnalla kulkien lähellä ja kaukana. Pidämme tärkeänä, että kirkko tukee köyhien ja syrjäytettyjen ääntä ja toimii ympäristön puolesta. Diakoniatyö Vuosaaressa ja maailmalla on riittävästi resursoitu ja että kirkko on mukana meidän kaikkien arjen iloissa ja suruissa. Kristuksen kirkko on kaikille!

Yhteyshenkilö Matleena Järviö, matleena.jarvio@gmail.com

Vastuunkantajat

Pyrimme kehittämään kirkkoa seuraavien Usko ja yhteys -liikkeen periaatteiden mukaisesti:

1. Opetuksemme ja toimintamme tulee perustua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.

2. Seurakunta on hengellinen koti, joka tukee ihmistä kaikissa elämänvaiheissa ja kannustaa jokaista osallistumaan. Elävässä seurakunnassa on tilaa myös herätysliikkeille.

3. Hyvän sanoman välittäminen sanoin ja teoin niin kotimaassa kuin ulkomailla on seurakunnan perustehtävä, jossa apuna ovat kaikki kirkon lähetysjärjestöt.

4. Kutsumme uskosta osattomia ja seurakunnasta vieraantuneita Vapahtajan ja seurakunnan yhteyteen.

5. Tuemme perheitä ja kristillistä miehen ja naisen välistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta.

6. Kannamme huolta heikoimmassa asemassa olevista ja autamme kaikkia avuntarvitsijoita.

Yhteyshenkilö Markku Sissonen, 040 501 6607, markku.sissonen@gmail.com

Vuosaaren seurakunnan kokoomuslaisten TOIVO-valitsijayhdistys

Me Vuosaaren seurakunnan kokoomuslaiset luottamushenkilöt ja –ehdokkaat olemme eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä tavallisia vuosaarelaisia. Pidämme tärkeänä ja pyrimme toiminnallamme edistämään tavallisten seurakuntalaisten evankelisluterilaista kuluttajansuojaa kirkon palveluissa ja jumalanpalveluksissa.

Seurakunnan kristillinen sanoma pohjautuu perinteisiin ja isänmaallisiin arvoihin. Yhteiskunnan perusyksikkö on koti ja perhe. Näissä molemmissa toteutamme arjen kristillisyyttä.

Haluamme, että Vuosaaren seurakunta on avoin, yhteisöllinen ja suvaitsevainen kaikenikäisille asukkaille, kaikenlaisille ihmisille, erilaisille perheille ja yksinäisille. Myös maahanmuuttajat toivotetaan seurakuntaan mukaan. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Kirkko on meitä jokaista varten!

Kirkon työssä ja palveluissa on tärkeää huomioida erityisesti heikoimmissa elämäntilanteissa olevat vuosaarelaiset. Tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Diakoniatyö on merkittävä osa kirkon palvelutehtävää.

Vuosaaren seurakunta ja sen kirkko on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää – esimerkiksi kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä ja hautaan siunaamisessa.

Kirkon musiikkielämän ja -työn tulee olla monipuolista ja niin johdettua, että seurakunnan on helppo siihen osallistua. Musiikki kokoaa hyvin seurakuntalaisia yhteen lapsista varttuneisiin.

Lapsena iltarukouksen oppineet turvaavat aikuisena rukoukseen. Oman uskonnon opetus antaa arvopohjan elämälle. Arkipäivän luterilaisuus on sitä, että me kasvamme ja kasvatamme näihin kosketuskohtiin. Siksi lapsi- ja nuorisotyö seurakunnassamme on tärkeää.

Seurakuntamme ja Vuosaaren koulujen yhteistyötä tulee kehittää ja luoda sille myös uusia muotoja. On hyvä, että rippikoulua arvostetaan nuorison keskuudessa. Siksi rippikoululaisia tulee edelleenkin kannustaa jatkamaan isoisina seurakunnan toiminnassa.

Seurakunnan vapaaehtoisia tulee kannustaa moninaisissa tehtävissään ja heidän työnsä arvostus tulee näkyä seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan työntekijät tarvitsevat hyvän kontaktipinnan ihmisten arkeen. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat.

Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle ja seurakunnalle uusia odotuksia. Ketään ei saa syrjiä. Asukkaille tulee tarjota helposti lähestyttäviä ryhmiä tulla mukaan. Kynnys tulla kirkkoon ja seurakunnan toimintaan tulee olla matala. Tavoitteenamme on herättää keskustelua kirkon tärkeästä asemasta nyky-yhteiskunnassa. Seurakunnan roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa.

Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä.

Yhteyshenkilö Timo Raittinen, 0400 431 726, timo.raittinen@trainmark.fi