Etusivu >

Vapaaehtoiset

Vapaaehtoistoiminta

Löydä oma paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistoiminnan kautta.

Seurakunnissa on tarjolla monenlaisia tehtäviä ja jokaiselle halukkaalle pyritään löytämään mieluisaa tekemistä. Voit myös rohkeasti ehdottaa uusia tehtäviä. Tärkeää on, että vapaaehtoistyötä tehdään iloisella mielellä omat voimavarat huomioiden. Toiminnasta vastaavat työntekijät kouluttavat ja perehdyttävät uudet vapaaehtoiset tehtäviinsä sekä tukevat kaikkia vapaaehtoisia tehtävissään.

Lisätietoa seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta löydät seurakuntien omilta sivuilta. Seurakuntien vapaaehtoistehtäviä löytyy myös osoitteesta vapaaehtoistyö.fi.


* * *

Koko Helsingin alueella toimivat vapaaehtoistoiminnan muodot on esitelty alla.


Erityisdiakonia

Päihde- ja kriminaalityössä sekä asunnottomien parissa on tarjolla monipuolisia vapaaehtoistehtäviä. Erityisdiakonian toiminnallinen keskus on Hermannin diakoniatalossa osoitteessa Hämeentie 73. Lue lisää toiminnasta tästä.

Näkövammaistyö

Näkövammaistyössä toimii vapaaehtoisia oppaina, ulkoilu- ja kirkkokavereina, kerhonvetäjinä ja -emäntinä sekä juttupuhelinpäivystäjinä. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Marja Leena Kallio, p. 09 2340 2549, marjaleena.kallio@evl.fi

Palveluoperaatio Saapas

Perjantai-iltaisin sekä eri tapahtumien aikaan erityisnuorisotyön Saapas-ryhmä liikkuu nuorten parissa Helsingin keskustassa ja lähiöissä. Nuoret saavat mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun ja aikuiskontaktiin. Tarvittaessa tarjotaan myös ensiapua sekä ohjataan muiden hoito- ja tukitoimien piiriin. Lue lisää.

Päivystäjäksi Palvelevaan puhelimeen ja Nettiin

Palvelevan puhelimen ja palvelevan netin päivystäjiksi kutsutaan tasapainoisia aikuisia, jotka haluavat kuunnella ja auttaa toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat olla erilaisia. Yhteistä päivystäjille on kuuluminen kirkkoon ja avoin suhtautuminen kaikenlaisiin puheenaiheisiin. Lisätietoja löydät tästä.

Vapaaehtoistoiminnasta merkitystä elämään!

Yhteystiedot:

vapaaehtoistoiminta.helsinki@evl.fi

Uusimmat vapaaehtoistehtävät

Kaikki vapaaehtoistehtävät

Uusimmat lahjoituskohteet

Kaikki lahjoituskohteet