28.05. Onneksi olkoon: Alma | Palaute
Koko Helsinki

Uskonnonfilosofiset klubit huhti-toukokuussa

Pakilan seurakunta

17.04.2024, 09:02 /  päivitetty 17.04.2024, 09:19
Jussi Tuurnan vetämä uskonnonfilosofinen klubi kokoontuu kolme kertaa loppukeväällä Hyvän Paimen kirkolla 24.4.2024 alkaen.
uskonnonfilosofinen klubi 2024

Kevään 2024 Uskonnonfilosofiset klubit paneutuvat filosofiseen ja teologiseen ihmiskäsitykseen, filosofiseen ja teologiseen antropologiaan. Tutustuimme niihin alustavasti jo viime vuonna, mutta pyrimme syvemmälle aiheeseen. Kysymme siis, mitä ihminen on. Klubin kokoontumiset pidetään Hyvän Paimenen kirkon Yläsalissa.

Ke 24.4. klo 18.30–20 keskitymme yhtäältä essentialistiseen ihmiskäsitykseen, joka pyrkii paljastamaan ihmisen muista eliölajeista erottavan ajattoman ja muuttumattoman olemuksen. Toisaalta paneudumme luonnontieteiden voittokulun vahvistamaan naturalistiseen ihmiskäsitykseen, joka ei näe ihmisellä muista eliölajeista poikkeavaa erityisasemaa.

Ke 8.5. klo 18.30–20 on tarkastelussa ihmisen vapautta ja inhimillisten valintojen keskeisyyttä korostava eksistentialistinen ihmiskäsitys. Paneudumme myös kulturalistiseen ihmiskäsitykseen, jolle ihmisyyden erityisyyttä korostaa kyky kielen ja symbolien käyttöön.

Ke 22.5. klo 18.30–20 katsaus holokaustin jälkeisen saksalaisen filosofin ja teologin Hans Jonasin filosofiseen antropologiaan. Hans Jonasin mukaan tekniikan hallitsematon kehitys ja modernin luonnontieteen tuottama materialistinen käsitys maailmasta on ajanut ihmiskunnan kohtalokkaaseen eettiseen tyhjiöön. On välttämätöntä luoda uusi etiikka, joka kykenee vastaamaan aikamme haasteisiin. Jonasin ajattelu on omaperäistä ja rohkeaa. Sillä on sanansa sanottavana myös 2020-luvun maailmassa.

Viimeinen tapaamiskerta yhdistää kahden ensimmäisen kerran aiheet yhdeksi kokonaisuudeksi Hans Jonasin ajattelua avaten.