02.03. Onneksi olkoon: Virve, Fanni, Virva, Fiona | Palaute
Koko Helsinki

Tutustu uusiin työntekijöihimme Herttoniemen seurakunnassa

10.03.2023, 13:56 /  päivitetty 10.03.2023, 13:57
Seurakuntaamme on rekrytoitu monta uutta työntekijää, joista esittelemme nyt kolme.
Herttoniemen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Elli Hellsten, varhaisnuorisotyönohjaaja Tiina Mäki-arvela ja seurakuntapastori Marjaana Rantala

Eeli Hellsten, nuorisotyöntekijä:

"Nuorten kanssa työskennellessä huomaa sen miten fiksuja meidän nuoret on. Keskusteluissa oppii itse paljon uusia asioita. Antoisaa ja motivoivaa on myös se, miten itse voin olla heille roolimallina ja esimerkkinä siitä, miten jokainen saa olla oma itsensä ilman että miettii, mitä muut ajattelevat."

"Koen, että lapsuuden ja nuoruuden roolimallit ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, millaiseksi itse olen tullut. Tahdon olla nuorille turvallinen roolimalli, johon voi luottaa. Haluan vaalia aitoutta ja sitä, että teen asioita omalla tyylilläni, silloin sen tekeminen on rattoisaa. Olin itse isostoiminnassa kolme vuotta. Tuona aikana opin itsestäni todella paljon. Seurakunta toimi ympäristönä, joka kannusti olemaan oma itseni ja löytämään omat vahvuuteni elämässä."

Ahaa-elämykset ovat ihan arkipäivää nuorten kanssa

"Täällä Herttoniemen seurakunnassa on vankkaa osaamista nuorten kanssa toimimisesta ja se näkyy muun muassa isosten lukumäärässä. Tavoitteena on jatkaa tätä ja nuorten saamista osaksi aktiivista seurakuntaa. Rippikoulu on kuitenkin se, minkä kautta suurin osa alueen nuorista löytää kirkon toiminnan."

"Olen tänä keväänä mukana kahdessa rippikoulussa ja tiistaisin nuorten illoissa Myllypuron kirkossa. Lisäksi vedän kouluikäisten sählykerhoa Herttoniemenrannassa ja teen koulujen kanssa yhteistyötä."


Tiina Mäki-Arvela, varhaisnuorisotyönohjaaja:

Tiina työskentelee pääasiassa 7-13-vuotiaiden alakoululaisten ja heidän perheittensä kanssa.

-Minua motivoi tässä työssä lapsilta ja opettajilta tuleva palaute, sekä kutsumus varhaisnuorisotyöhön. Erityisesti haluan tehdä Raamattua lapsille tutuksi. Omassa nuoruudessani oli merkityksellistä se, että meihin nuoriin luotettiin ja meille annettiin seurakunnassa vastuuta. Toiveeni onkin, että saisin Herttoniemen seurakunnassa vastuutettua vanhempia nuoria pitämään kerhoja pienemmille alakoululaisille.

Parasta lasten kanssa työskentelyssä on heidän aitoutensa ja suora palaute.

Tänä keväänä yritän tehdä itseäni tutuksi kouluissa ja aloitella kerhotoimintaa Myllypuron kirkolla. Maaliskuussa on tulossa perheretki ja huhtikuun lopussa Koko perheen iloinen vappurieha.

Marjaana Rantala, kasvatuksen pappi:

”Olen työskennellyt Herttoniemen seurakunnassa erityisesti nuorten sekä lasten ja perheiden kanssa tammikuusta 2022. Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten lisäksi teen myös viestintää. Sain pappisvihkimyksen Roihuvuoren seurakuntaan 2018, jossa työalani painottui viestintään.”

”Ihmiset ovat työni suola ja nautin kaikenikäisten ihmisten kohtaamisesta. Koen etuoikeutena, että saan kohdata työssäni paljon lapsia ja nuoria, kuunnella heitä sekä ihmetellä elämän pieniä ja suuria kysymyksiä yhdessä. Monesti koen, että he opettavat enemmän minua kuin minä heitä. Lapset ja nuoret osaavat olla eri tavoin avoimia ja uteliaita elämälle kuin me aikuiset. Heidän kanssaan pääsee tarkastelemaan maailmaa, elämää ja uskoa eri näkökulmista ja se haastaa ja ilahduttaa minua.”

Minua motivoi se, kun näkee, mikä merkitys ihmisen kohtaamisella on.

”Jokainen tarvitsee nähdyksi tulemista ja vakuutusta siitä, että riittää ja kelpaa omana itsenään. Meillä on myös maailman hienoin sanoma toivosta, armosta ja rakkaudesta. Sen sanoittaminen ja toivon tuominen ihmisten arkeen ja elämään on asia, jota haluan työssäni vaalia. ”

”Monet nuoret kokevat nykyään valtavaa painetta opiskeluista ja kantavat huolta sekä omasta että maailman tulevaisuudesta. Ajattelen, että heidän kohtaamisensa, huolien kuunteleminen ja vakavasti ottaminen on meidän aikuisten tärkeä tehtävä. Yhteiskuntamme on niin suorituskeskeinen, että tarvitaan vastavoimaa. Vahvaa sanoitusta sille, että ilman suorituksia, saavutuksia tai onnistumisia jokainen on itsessään arvokas ja Jumalan luoma ihme. Pappina toivonkin voivani vahvistaa ajatusta siitä, että ihmisen identiteetti ei rakennu sen varaan, mitä hän tekee, vaan kuka hän on.”

T‍ekstin editointi ja kuva: Outi Jaakkola