29.09. Onneksi olkoon: Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela | Palaute
Koko Helsinki

Terveisiä Haagan seurakuntaneuvoston kokouksesta

16.09.2022, 12:17
Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen 12.9.2022. Kokouksessa keskusteltiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden sopeuttamistoimiin liittyvistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista seurakuntien työhön sekä vahvistettiin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023.

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen 12.9.2022. Kokouksessa keskusteltiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden sopeuttamistoimiin liittyvistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista seurakuntien työhön sekä vahvistettiin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden sopeuttamistoimien osana seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto valmistelee useiden kiinteistöjen ja kirkkojen myyntiä. Yksi tuleva myyntikohde on Pohjois-Haagassa sijaitseva Hakavuoren kirkko, josta Haagan seurakunta luopui 1. lokakuuta 2016 seurakuntaneuvoston 13. kesäkuuta 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Vastaisuudessa kirkon ilmoitustaulu ei ole enää seurakunnan käytössä ja kirkon pihalla vietetyille kesäjumalanpalveluksille etsitään uusi paikka Pohjois-Haagan alueelta.

Seurakuntaneuvoston vahvistaman ja Haagan seurakunnan strategiasta nousevan vuoden 2023 toimintasuunnitelman kolme strategista kärkeä ovat:

1. Olemme kirkossa: Jumalanpalveluselämän kehittäminen aidosti osallistavaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi kirkossa ja somessa.

2. Olemme maailmassa: ”Etsivän seurakuntatyön” -mallin kehittäminen, jotta pystymme vastaamaan haagalaisten henkiseen, fyysiseen ja hengelliseen hätään jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa.

3. Olemme somessa: monipuolisen viestinnän kehittäminen niin, että seurakunnan somebrändi ja -seurakunta kasvavat ja senioriväestön kohtaaminen palvelutaloissa ja kaduilla toteutuu monipuolisten viestinnällisten keinojen avulla.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi myös vuoden 2023 talousarvion, joka on n. 60 000 euroa alijäämäinen. Talousarvioon sisältyy 60 000 euron testamenttituloutus seurakunnan diakoniatyöhön ja viestintään ja alijäämä katetaan seurakunnan aiempien vuosien säästöillä.