26.09. Onneksi olkoon: Kuisma | Palaute
Koko Helsinki

Haluatko vaikuttaa kotiseurakunnassasi? – seurakuntavaalien ehdokaslistat jätettävä 15.9. mennessä

Haagan seurakunta

16.03.2022, 18:55 /  päivitetty 20.09.2022, 13:09
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Asetu rohkeasti ehdolle seurakuntavaaleissa. Tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022.
seurakuntavaalien logo

Seurakuntavaalit marraskuussa 2022

Seurakuntavaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus 0908_1509_2022

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 2308_0509_2022

Äänioikeus on kaikilla yli 16-vuotiailla kirkkoon kuuluvilla.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt sekä Haagan seurakunnan seurakuntaneuvostoon että edustajat Helsingin seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Mm. näistä asioista luottamushenkilöt päättävät:

  • seurakunnan talousasioista
  • avustuksista
  • työntekijävalinnoista ja viroista
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • seurakunnan tilojen käytöstä

Luottamushenkilöt valitaan nelivuotiskaudeksi. Haagan seurakuntaneuvostoon valitaan 14 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 3 jäsentä Haagan seurakunnasta .

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin. Lue lisää vaikuttamismahdollisuuksista

Ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistyksen kautta

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten taustalla voi olla usein jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

Valitsijayhdistys perustaa ehdokaslistan. Ehdolle voi asettua sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon tai jompaankumpaan.

Nykyisiltä luottamushenkilöiltä ↗voit kysyä olemassa olevista listoista.

Voit perustaa myös itse valitsijayhdistyksen. Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen ↗

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16. Valitsijayhdistyksen asiakirjat: valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja, valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus sekä valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus. Vaaliasiakirjoja voit tulostaa täältä ↗ Lue lisää seurakuntavaalit.fi ↗ Kuka voi olla ehdokas? - Seurakuntavaalit ↗

15.3. mennessä Haagan seurakuntaan on ilmoitettu 2 valitsijayhdistystä.

Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslista: Avara ja poliittisesti sitoutumaton

Sana ja sakramentit:
- Evankeliumi on seurakunnan ja sen toiminnan perusta
- Messu on seurakunnan juhla
- Ilosanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille

Kristillinen rakkaus:
- Huolehditaan lähimmäisistä lähellä ja kaukana
- Jokaisella mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan

Aktiivinen kotiseurakunta:
- Seurakuntamme on vireä ja hyvin toimiva
- Seurakuntamme on uudistuva ja ulospäin suuntautunut
- Tavoitteemme on seurakunta, johon jokainen tuntee olevansa lämpimästi tervetullut ja joka tavoittaa hyvin kaikki myös alueellisesti.
Yhteyshenkilö: Jorma Arkkila, jorma.arkkila@sley.fi p. 040 551 9433.

Tulkaa kaikki Haaga -ehdokaslista kokoaa yhteen haagalaiset kirkon uudistajat. Yhteisiä arvojamme ovat avoimuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Tavoitteemme on, että seurakunta palvelee laajasti alueen ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkien parien, myös samaa sukupuolta olevien, oikeutta kirkolliseen vihkimiseen. Meille on tärkeää myös ottaa huomioon päätöksenteossa ympäristönäkökulmat ja edistää kulttuurien, katsomusten ja uskontojen kohtaamista. Kirkon sanoma kuuluu kaikille ja kirkon ovet ovat kaikille auki! Uudet ehdokkaat ovat lämpimästi tervetulleita ehdokasjoukkoomme.
Yhteyshenkilö: Essi Aarnio-Linnanvuori, essiaarnio@yahoo.com, 050 511 4397.