22.06. Onneksi olkoon: Paula, Pauliina, Liina | Palaute
Koko Helsinki

Seurakuntaneuvosto otti vastaan adressin Munkkivuoren kirkon säilyttämisen puolesta

30.03.2023, 16:03

Munkkiniemen seurakuntaneuvosto kokoontui 29.3. kauden kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Neuvosto päätti valita keskuudestaan lapsivaikutusten arvioinnin yhteyshenkilöksi Anna Sauraman. Kirkkojärjestys velvoittaa päätösten valmistelussa arvioimaan ja ottamaan huomioon sen vaikutukset alle 18-vuotiaisiin.
  • Neuvosto päätti esittää ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallitukseen Liisa-Maria Voipio-Pulkkia. Hallituksen jäsenet valitaan Lähetysseuran vuosikokouksessa, johon kukin seurakunta lähettää edustajansa.
  • Kirkkoherra esitteli seurakuntaneuvostolle työhyvinvointia mittaavan henkilöstökyselyn tuloksia Munkkiniemen seurakunnan osalta. Kysely toteutettiin verkkomuotoisena helmikuussa 2023 koko Helsingin seurakuntayhtymässä ja siihen vastasi yhteensä 714 työntekijää.
  • Neuvosto sai tiedoksi adressin Munkkivuoren kirkon säilyttämisen puolesta. Adressiin kerättiin alkuvuoden aikana yhteensä 1180 nimeä ja se luovutettiin kirkkoherralle 16.3. Koska Munkkivuoren kirkkoa hallinnoidaan ja päätökset sen jatkokäytöstä tehdään seurakuntayhtymän tasolla, luovuttaa kirkkoherra adressin edelleen seurakuntayhtymän johtajalle ja vie tiedoksi adressin kerääjien toiveen siitä, että kirkkoa ei pureta. Seurakuntaneuvoston 14.12.2022 tekemästä päätöksestä luopua Munkkivuoren kirkosta vuoden 2024 lopussa on kerrottu lisää tässä uutisessa. Tarkempi kuvaus prosessista sekä perusteluista, joiden pohjalta luopumispäätökseen päädyttiin, löytyy seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta.

Kaikki seurakuntaneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat löytyvät täältä.