30.06. Onneksi olkoon: Päiviö, Päivö | Palaute
Koko Helsinki

Seurakunnat työllistäneet viime vuosina yli sata heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä

09.11.2021, 13:26
Kokemus aidossa työympäristössä on rohkaissut heikossa työmarkkinatilanteessa olevia siirtymään eteenpäin työelämään tai koulutukseen.
Piirros jossa nuoria etsimässä työuraansa

Kaikkiaan Helsingin seurakunnat ovat viime vuosina tukeneet työllistämisellä ainakin yli sadan henkilön elämää. Toiminnasta on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Pelkästään viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seurakunnat ja yhteiset palvelut ovat tarjonneet yhteistyössä Työraiteet-hankkeen kanssa lähes kolmekymmentä työkokeilupaikkaa .

Työraiteet – seurakunnat työllistymisen tukena -ESR-hanke tarjoaa työkokeilijalle vertaisryhmätoimintaa sekä yksilöllistä ohjausta ja tukea työnhakuun. Työnhakuvalmennusta antaa myös yhteistyökumppani Stadin ammatti- ja aikuisopiston työvalmentaja.

- Työpaikalla toimivien ohjaavien työntekijöiden rooli on urapolkua suunnittelevan kannalta arvokas ja keskeisin. Tarvittaessa työntekijöille ja työyksiköille etsitään tietoa työllistymisen prosesseista sekä luodaan kontakteja kunnan työllisyysvirkailijoihin, projektipäällikkö Tarja Koivumäki kertoo.

Työllistämisellä suuri merkitys

Työkokeilijoita on ollut Helsingin seurakuntayhtymässä esimerkiksi viestintä- ja toimistopalveluissa, lasten kerhotoiminnoissa, suntioiden avustavissa tehtävissä, kahvila- ja lounastoiminnoissa sekä erilaisissa kiinteistön huoltoon ja siistimiseen liittyvissä tehtävissä. Avoimia paikkoja etsitään koko ajan lisää.

- Työkokeilupaikkoja tarjoava yksikkö avaa kokeilijalle oven kohti tulevaisuutta. Yksikkö saa itselleen työtehtävien hoitoon apukäsiä ja avartaa samalla omaa näkemystään nykypäivän koulutus- ja työllisyysareenoilla, Koivumäki luonnehtii.

Monen työura on saattanut ennen työkokeilua olla poikki useita vuosia esimerkiksi sairauden vuoksi. Useista eri syistä täysin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien sosiaaliset kontaktit voivat vähetä oleellisesti, tulotaso romahtaa ja sekä psyykkinen että fyysinen kunto heikkenevät. Tilanne tuo usein mukanaan toivottomuutta ja näköalattomuutta, joka heijastuu myös perheenjäsenten elämään ja tulevaisuuteen.