04.02. Onneksi olkoon: Ronja, Armi | Palaute
Koko Helsinki

Kotoa Koollekutsujaksi -hanke valmentaa yhteisöllisyyteen

27.05.2021, 14:39 /  päivitetty 27.05.2021, 14:48
Kotoa Koollekutsujaksi -hanke rakentaa vuorovaikutusta asuinyhteisöjen välillä. Hanke tukee kahdensuuntaista kotoutumisprosessia tuoden yhteen erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä.

Community Action Based Learning for Empowerment (CAMBLE)) -yhteisövalmennus on osoittautunut hyväksi toimijuutta ja yhteisöllisyyttä edistäväksi menetelmäksi 2000-luvun työyhteisöissä sekä sosiaali- ja diakoniatyön asiakkaiden keskuudessa. CABLE vahvistaa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kokemuksia omassa yhteisössä. Hankkeen valmennusryhmät koostuvat kolmansien maiden kansalaisista ja suomalaisista. Valmennuksen toiminnalliset menetelmät tukevat yhdessä tekemisen oppimista, joka puolestaan vähentää ennakkoluuloja ja vahvistaa hyviä väestösuhteita.

KoKo -hankkeen pääasiallisina toiminta-alueina on Tampereella Hervanta ja Helsingissä Kontula-Myllypuro. Tampereella keskiössä on vuorovaikutuksen vahvistaminen asuinyhteisöjen sekä asumisen ja työllisyyden palveluntarjoajien välillä. Helsingin toiminnan keskiössä ovat kotiäitien osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen toimintakausi on 1.9.2020 - 31.8.2022.

Kokemuksia toiminnasta

CABLE-valmennusten osallistujien palautteissa on korostunut uusien ihmisten kohtaaminen, oppimisen kokemuksia ja voimaantumisen kokemukset. Valmennusprosessiin liittyvä ohjattu havainnointi on tuottanut uusia oivalluksia asuinympäristöstä niin osallistujille kuin valmentajillekin. Valmennusten lopputuloksena on syntynyt hyviä toiminnallisia ideoita yhteisöllisyyden lisäämiseksi, kuten kulttuuri- ja kielikahvilatoimintaa sekä valmennuksen käyneiden verkostoja.

Hankkeen alueverkostotoiminta on tuonut yhteen toimijoita eri organisaatioista ja järjestöistä. Toimijoiden välinen dialogi vahvistaa palvelujen yhteiskehittämistä ja tukee tarvetta vastaavien koulutusiltojen tuottamista.

Tulevaisuuden näkymiä

Hankkeen myötä tavoittelemme, että osasta CABLE-valmennuksiin osallistuneista kasvaa uusia CABLE-valmentajia, jotka tukevat omien asuinyhteisöjen ja verkostojen toimintaa. Yhä useammalla maahan muuttaneella on suomalaisia tuttavia ja suomalaiset ovat rohkaistuneet kohtaamaan maahan muuttaneita naapurustossaan.

Maahanmuuttajien tietoisuus alueellisista palveluista on lisääntynyt ja kynnys palvelujen käyttämiseen on madaltunut. Kokemusasiantuntijuuteen kasvaminen ja palvelujen kehittämiseen osallistuminen lisääntynyt.

Hankkeen toiminta-alueille on muodostunut moniammatillisia organisaatiorajat ylittäviä kotoutumista tukevia verkostoja, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä asuinyhteisöjen kanssa.

Koko -hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä paikalliset seurakuntayhtymät. Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen ja Helsingin seurakuntayhtymät.

(Kuvassa: Hankkeen työntekijät Martta Shiberu ja Antti Vanhala)