21.06. Onneksi olkoon: Ahti, Ahto | Palaute
Koko Helsinki

Kallion seurakuntaneuvosto lähetti hiippakuntavaltuustolle aloitteen sähköiseen äänestämiseen siirtymisestä

14.12.2022, 10:13 /  päivitetty 14.12.2022, 10:17
Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston toimikauden viimeinen kokous pidettiin 13.12. Kokouksen jälkeen juhlittiin joulua ruuan äärellä yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.
vasemmalla joukko ihmisiä pöydän äärellä ja oikealla teksti tiedote Uutisia seurakuntaneuvostosta 13.12.2022

Kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä:

- Merkittiin tiedoksi seurakuntavaalien 2022 tulos.

- Päätettiin seurakunnassa kannettavat kolehdit tammi-kesäkuulle 2023. Päätettiin, että mikäli kirkkohallituksen pakollinen kolehtikohde on osoitettu järjestöille, joita seurakuntaneuvosto ei halua tukea lakisääteistä enempää, vaihdetaan kohde kaikkiin muihin messuihin kuin päämessuihin. Tällöin kolehtikohteena ovat Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Yhteisvastuukeräys. Kiinankielisten messujen kolehdit kerätään kiinankielisen tuen yhdistykselle. Alppilan kirkon Tasausmessun, konfirmaatiomessujen, muiden erityismessujen sekä kieliryhmien omien messujen osalta kirkkoherra voi tehdä erilliset päätökset. Mikäli päätöksiä ei ole tehty, noudatetaan edellä lueteltua päätöstä.

- Päätettiin lähettää aloite hiippakuntavaltuustolle liittyen seurakuntavaalien vaalijärjestyksen muutoksiin sekä sähköiseen äänestämiseen. Aloite kokonaisuudessaan uutisen lopussa.

- Hyväksyttiin korotus kirkon käyttömaksuihin kirkkoon kuulumattomien henkilöiden osalta 1.1.2023 alkaen.

- Päätettiin antaa kirkkoherralle valtuudet maksimissaan 50 000 euron testamenttituloutukseen, mikäli tälle on toiminnalliset ja taloudelliset tarpeet.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.


Aloite Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuustolle

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Helsingin hiippakuntavaltuusto tekee kirkolliskokoukselle aloitteet:

1. Kirkon vaalijärjestyksen pikaisesta uudistamisesta

2. Siirtymisestä sähköiseen äänioikeutettujen luetteloon

3. Siirtymisestä sähköiseen äänestykseen.

Perusteet:

Kallion seurakunta perustelee aloitettaan juuri käytyjen seurakuntavaalien kokemuksilla.

• Äänestysprosentti on jo vuosia jäänyt liian alhaiseksi.

• Äänestyksen järjestäminen tehdään täysin käsin, joka lisää merkittävästi erilaisten manuaalisten virheiden mahdollisuutta eikä monilta osin enää kyetä täyttämään kirkon vaalijärjestyksen vanhenneita määräyksiä.

• Äänestyksen järjestämisen kustannukset ovat liian suuret suhteessa väheneviin resursseihin.

• Vaalien ekologinen kuorma papereineen on liian suuri.

• Paperisten äänestysluetteloiden käytöstä seuraa vakavia tietoturvariskejä.

• Muuttoliike on erittäin vilkasta. Kallion seurakunnassa hylättiin ennakkoäänestyksessä 8 kuorta väärän kotiseurakunnan vuoksi. Vaalipäivänä kirkolta käännytettiin 25 henkeä väärän seurakunnan vuoksi.

• Osalle seurakuntalaisista saapui syksyn muuton vuoksi väärän seurakunnan lähetekirje kotiin, koska lähetekirjeiden postituksessa ei oltu huomioitu kirkon vaalijärjestyksen päivämääriä ja tehtäviä oikaisuja. Vaalijärjestyksen ja kirkon sähköisten järjestelmien päivämäärät eivät ole yhteneväiset.

• Postitse toimitettavien äänten ehtiminen ajoissa ääntenlaskuun on osoittautunut mahdottomaksi. Kallion seurakunnassa ääniä tuli postitse vaalien jälkeisellä viikoilla lähes 20 kappaletta.

• Hylättyjen äänien määrä on liian suuri erityisesti yhtymäseurakunnissa. Kalliossa väärän värisillä lapuilla hylättyjä ääniä oli 110.

• Ulkomailla asuvien henkilöiden äänestäminen on mahdotonta, mikä on vakava tasa-arvokysymys.

Helsingin hiippakunnan on syytä tehdä kolme erillistä aloitetta, jotta voidaan taata, että vähintään yksi tai kaksi uudistusta saadaan aikaiseksi hyvissä ajoin ennen vaaleja 2026.

Vuosaaren seurakunta on jo keväällä 2013 ehdottanut samalla prosessilla sähköisen äänestyksen käyttöön ottoa. Silloin aloitteen hylkäämisen perusteena oli kirkon vaalijärjestyksen rinnastaminen kunta- ja eduskuntavaaleihin tai äänestyssalaisuuden takaamiseen. Näitä perusteita ei ole ja äänestyksiin liittyvä tekniikka on edistynyt huimasti. Vuonna 2018 opetusministeri ehdotti kirkolliskokouspuheessaan, että kirkko nimenomaan ottaisi sähköisen äänestämisen käyttöön. Valtion puolelta on siis enemmän työntöä kuin epäilyä sähköisen äänestämisen käytöstä seurakuntavaaleissa.

Vähimmäisvaatimuksena tulisi olla sähköisten äänestysluetteloiden käyttöönotto, kuten näissä aiemmin perusteena käyttävissä valtiollisissa vaaleissa jo on. Tämä nopeuttaisi muuttaneiden käsittelyä, vähentäisi byrokratiaa ja poistaisi ennakkoäänten hylkäämisiä.

Kunnioittavasti jätämme aloitteemme hiippakuntavaltuuston käsittelyyn ja valmisteluun.

13.12.2023 Helsingissä

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto


Lauri Grünthal

kokousten puheenjohtaja


Riikka Reina

kirkkoherra