30.05. Onneksi olkoon: Pasi | Palaute
Koko Helsinki

Jazz-sävytteisiä virsiä  - in the spirit of jazz - Janne Mark & Verneri Pohjola & Gospel Helsinki Ensemble

07.09.2022, 15:07 /  päivitetty 13.10.2022, 09:33
Janne Markin sävellykset ja sanoitukset ovat uudentyyppistä, autenttista 2000-luvun ihmisen virsimusiikkia, joka kulkee, kysyy, kaipaa, kipuilee, heittäytyy ja luottaa Jumalan edessä. Musiikki on yhtä aikaa tuoreen ja perinteisen kuuloista.
Janne Mark etualalla

Janne Mark on tanskalainen laulaja ja lauluntekijä, uudenlaisen kirkkomusiikin uranuurtajana ja kansainvälisesti arvostettu jazz-muusikko.

Jo vuosien ajan hän on toiminut kokeilevasta toimintakulttuuristaan ja jazzmusiikistaan tunnetun kööpenhaminalaisen Brorsons Kirken kirkkomuusikkona sekä sanoittanut ja säveltänyt uusia virsiä ja hengellisiä lauluja. Markin folkjazz-tyylisistä virsistä monet ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana modernia tanskalaista yhteislaulurepertoaaria.

Kaleidoskooppiseksi ajan, tilan ja taiteen pyhiinvaeltajaksi kutsuttu Janne Mark luo ja esittää musiikkia, joka on samanaikaisesti modernia ja perinteistä, kevyttä ja painavaa, taivaallista ja maallista, ilmavaa ja tiivistä. Musiikkia, joka on sekä että, kuten ovat perimmiltään myös maailma, ihminen ja hänen sielunsa.

Harvinaislaatuisessa Suomen konsertissa Markin ja hänen tanskalaisten luottomuusikoidensa virret resonoivat Verneri Pohjolan ilmavan trumpetinsoiton, moniulotteisen Gospel Helsinki Ensemblen sävykkään laulun ja Temppeliaukion kirkon ainutlaatuisen arkkitehtuurin kanssa.

Konsertissa kuullaan musiikkia Markin arvostelumenestystä keränneistä albumeilta Pilgrim (2018) ja Kontinent (2020), jotka on julkaissut tunnettu saksalainen jazzlevy-yhtiö ACT.

Konsertti järjestetään yhteistyössä Töölön seurakunnan kanssa.

  • Mitä: Janne Mark & Verneri Pohjola & Gospel Helsinki Ensemble
  • Missä: Temppeliaukion kirkko
  • Milloin: Maanantaina 31.10.2022 kello 19

Liput: 25 €, eläkeläiset, työttömät ja Helsinki Jazz ry:n jäsenet 20€, opiskelijat 15 €, ovelta puoli tuntia ennen konsertin alkamista.

Kuva: Kristoffer Juel

Konserttia tukevat Helsingin kaupunki, Svenska Kulturfonden, Music Finland LIVE (Musiikin edistämissäätiö) ja Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto.

***

Janne Mark är en dansk sångerska och kompositör, en pionjär inom en ny sorts kyrkomusik och en internationellt respekterad jazzmusiker.

I flera år har hon arbetat som kyrkomusiker på Brorsons Kirke i Köpenhamn, känd för sin experimentella verksamhetskultur och jazzmusik, och har skrivit och komponerat nya psalmer och andliga sånger. Många av Marks folkjazzliknande psalmer har etablerat sin plats som en del av den moderna danska allsångsrepertoaren.

Janne Mark, kallad en kalejdoskopisk pilgrim av tid, plats och konst, skapar och framför musik, som samtidigt är modern och traditionell, lätt och tung, himmelsk och jordisk, luftig och intensiv. Musik som är både och, precis som världen, människan och hennes själ är i grunden.

I en sällsynt finsk konsert resonerar Marks och hennes danska favoritmusikers psalmer med Verneri Pohjolas luftiga trumpetspel, den mångdimensionella Gospel Helsinki Ensembles tonala sång och Tempelplatsens kyrkas unika arkitektur.

Konserten kommer att innehålla musik från Marks albumar Pilgrim (2018) och Kontinent (2020), som fått kritikframgång och är utgivna av det välkända tyska jazzbolaget ACT.

Konserten arrangeras i samarbete med Tölö församling.

Bild: Kristoffer Juel

Helsingfors staden, Svenska Kulturfonden, Musiikin edistämissäätiö och Kulturfonden för Finland och Danmark stöder konserten.

***

Janne Mark is a Danish singer and songwriter, a pioneer of a new kind of church music and an internationally respected jazz musician.

For years, she has worked as a church musician at Brorsons Kirke in Copenhagen, known for its experimental culture and jazz music, and has written and composed new hymns and spiritual songs. Many of Mark’s folk jazz-style hymns have established their place as part of the modern Danish collective singing repertoire.

Called a kaleidoscopic pilgrim of time, space and art, Janne Mark creates and performs music that is simultaneously modern and traditional, light and heavy, heavenly and earthly, airy and dense. Music that is both and, just like the world, man and his soul are basically.

In a rare Finnish concert, the strains of Mark’s and her Danish faithless days resonate with the airy trumpet playing of Verneri Pohjola, the multidimensional Gospel Helsinki Ensemble’s tonal singing and the unique architecture of the Temppeliaukio Church.

The concert will feature music from Mark’s critically acclaimed albums Pilgrim (2018) and Kontinent (2020), released by the well-known German jazz label ACT.

The concert is organized in cooperation with the Töölö parish.

Photo: Kristoffer Juel

The concert is supported by the City of Helsinki, Svenska Kulturfonden, Music Finland LIVE (Music Promotion Foundation) and the Finnish-Danish Cultural Foundation.