03.12. Onneksi olkoon: Meri, Vellamo | Palaute
Koko Helsinki

Helsinkiläisten kirkollisveroprosentti säilyy ykkösenä

04.11.2022, 10:19
Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan: helsinkiläisten veroprosentti on 1,0 myös vuonna 2023.

.Veroprosentti on pienimpien joukossa Suomen seurakunnista.

”Kirkon toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti verorahoilla. Tähän kuuluu vastuu siitä, että rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti kirkon tehtävän toteuttamiseen. Olemme tietoisesti halunneet pitää veroprosentin pienenä, jotta kaikilla on mahdollisuus se maksaa. Olemme Helsingin seurakunnissa tehneet määrätietoista työtä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi; tämä on sisältänyt merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, mutta samalla myös työn uudelleen organisoimista ja uudenlaista ajattelua", kertoo hallintojohtaja Juha Silander.

Noin 330 000 jäsenellään Kirkko Helsingissä on yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä. Helsinkiläisten kirkon tehtävänä olla ja toimia ihmisten parhaaksi, tuoda apua ja luoda toivoa muun muassa ruoka-avun, perheneuvonnan sekä yksinäisten, vanhusten ja nuorten ja lasten parissa – kotikaupungin lisäksi myös kansainvälisesti.