22.01. Onneksi olkoon: Visa | Palaute
Koko Helsinki

Helsingin seurakuntayhtymän suoalueita palautetaan luonnontilaan ja kahta luotoa esitetään suojelualueiksi

Seurakuntayhtymä

29.11.2019, 08:36 /  päivitetty 29.11.2019, 08:35
Helsingin seurakuntayhtymä aikoo palauttaa omistamiaan ojitettuja suoalueita luonnontilaan Joensuun Tuupovaarassa ja Siuntion Korpirauhassa.
Kuvassa suoalue tai kosteikko jonka takana syysruskaista metsää

Tuupovaaran suoalueet ovat kooltaan 5,7 hehtaaria, 7,1 hehtaaria ja 10,1 hehtaaria ja ne sijaitsevat Kitsanjärven rannalla Laatikkalan tilalla sekä Kyhönsuolla Kyhönvaaran tilalla.

Siuntion Korpirauhan metsätilalla Stormossen-suolla, jonka koko on 16,3 hehtaaria ja josta noin puolet on ojitettu. Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että näiden ojitettujen suoalueiden ennallistamista tarjotaan Hiilipörssille. Ennallistaminen on keino nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä.

Noin 70 prosenttia Suomen hiilivarastoista on turvesoissa. Pelkästään Etelä-Suomen alueella soissa on noin kaksi miljardia tonnia hiiltä, kun vastaavasti liikennesektorin hiilipäästöt ovat Suomessa noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Keskimäärin noin 10–12 cm paksuisessa turvekerroksessa on hiiltä yhtä paljon kuin täysikasvuisen metsän puustossa. Soiden ojitus aiheuttaa merkittäviä metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.

Suoalueiden ennallistaminen Hiilipörssille

Hiilipörssi on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, joka yhdistää soiden ennallistamista, ympäristötaidetta, tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja luontomatkailua. Hiilipörssi on verkossa toimiva hiilijalanjäljen sijoituspalvelu, joka perustuu hiilivuodon pysäyttämiseen ojitettuja soita ennallistamalla ja uutta turvetta kasvattamalla. Hiilipörssin käynnistystä rahoittaa Koneen Säätiö.

Hiilipörssin avulla tehtävä soiden ennallistaminen säilyttää turpeen hiilivarastoja ja lisää hiilen varastointia, eli synnyttää hiilinielun. Tämä on pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen kannalta erittäin tärkeää.

Hiilipörssissä suon omistaja antaa suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi, eikä sen jälkeen tee suolla hiilinielun tai monimuotoisuuden kannalta haitallisia toimenpiteitä. Suon tarjoaminen ei siis tarkoita suon omistussuhteen muuttumista. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään.

Tuupovaaran ja Korpirauhan suoalueiden ennallistaminen Hiilipörssin kautta on Kirkon ympäristödiplomin ja Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaista toimintaa, jolla Helsingin seurakunnat voivat osaltaan osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen.

Madeluotoa ja Morsianluotoa halutaan suojella

Helsingin seurakunnat ovat esittämässä myös kahta Seurasaaren lähellä sijaitsevaa luotoa suojeltavaksi. Morsianluoto sijaitsee Helsingissä Seurasaaren ja Lehtisaaren välissä, noin 400 metrin päässä Seurasaaresta. Madeluoto taas sijaitse Laajalahdella, Helsingin ja Espoon rajalla.

Osa Madeluodosta taas kuuluu Espooseen ja suurimman osan Helsingin puoleisesta osuudesta omistaa Helsingin kaupunki. Espooseen kuuluva osuus on jo perustettu luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu Natura 2000 -alueeseen ”Laajalahden lintuvesi”. Suunnitellut luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivän vesialueen 25 metrin etäisyydellä rannasta omistavat Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät.

Tulevat luonnonsuojelualueet kuuluvat linnustoltaan arvokkaaseen alueeseen. Luodot täyttävät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Luonnonsuojelualueiden tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen pesimälinnusto.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle esitetään Morsianluodon ja Madeluodon luonnonsuojelualueiden perustamista, Vantaan seurakuntayhtymä ja Helsingin kaupunki ovat jo omalta osaltaan tehneet vastaavan päätöksen. Myös suojelualueiden perustaminen on Kirkon ympäristödiplomin mukaista toimintaa.