07.07. Onneksi olkoon: Klaus, Launo | Palaute
Koko Helsinki

Helsingfors församlingar arrangerar inga tillfällen för fler än 10 personer - stöder via sociala medier

17.03.2020, 20:38 /  päivitetty 19.03.2020, 13:24
Helsingfors församlingar tar coronasituationen på allvar. Största delen av församlingarnas verksamhet är på paus fram till den 13.4 i enlighet med regeringen linjedragningar. Utgångspunkten är att begränsningen på max tio deltagare vid olika former av samlingar även gäller begravningar.
Kuvassa kaksi enkeliä hautakiven päällä Malmin hautausmaalla

Helsingfors församlingar fortsätter att stöda och hjälpa stadsborna via telefon, chat och på webben.

Undantagsförhållandet som förorsakats av coronaepidemin märks i kyrkan gällande såväl vardag som fest. De strikta reglerna för att skydda äldre och sjuka påverkar också begravningsarrangemang.

Jordfästningen ska ske senast inom 2-4 veckor, räknat från frånfället. Vid jordfästningen kan endast de närmast anhöriga, dock högst 10 personer inklusive prästen och kantorn, delta. Följaktligen kan högst 8 andra personer delta i jordfästningen. De anhöriga ombeds vänta utanför kapellet och beakta att offentliga sammankomster med fler än tio personer inte är tillåtna.

Den 18.3 kom biskoparna med en precisering gällande deltagarantalet i begravningar. Ifall de nära anhöriga är över 10 personer till antalet kan man överskrida de tidigare riktlinjerna något. Läs mera här.

Samfällighetens anvisningar bygger på bestämmelserna i beredskapslagen och beaktar den till buds stående kylrumskapaciteten.

De anhöriga kan om de så vill själv se till att jordfästningen strömmas så att övriga personer kan delta i förrättningen på distans. Begravningskapellen ska få utökad utrustning för att kunna erbjuda strömning så fort som möjligt.

Jordfästning vid graven rekommenderas. Också då jordfästningen sker vid graven och vid urnbisättning är deltagarantalet begränsat till 10 personer. Vi rekommenderar att minnesstunden senareläggs till en tidpunkt då coronaläget lättat.

Om de anhöriga vill skjuta upp jordfästningen till en senare tidpunkt kan jordfästningen hållas inom 2-4 veckor i närvaro av de närmast sörjande. Därefter kan man ge övriga sörjande möjlighet att delta i urnbisättningen som kan hållas vid ett senare tillfälle. I undantagsfall kan man också låta kremera den avlidna nu och förrätta jordfästningen i samband med bisättningen då undantagsförhållandena upphävts.

Vi ber de anhöriga och begravningsbyråerna beakta att begravningsplatsernas kontor och samfällighetens gravtjänst tillsvidare endast ger betjäning per telefon och e-post.

Kyrkans anställda jobbar på distans

De kyrkligt anställda vars arbetsuppgifter möjliggör distansarbete jobbar för tillfället hemifrån. Många kyrkligt anställda övergår nu till att hjälpa helsingforsare i behov av hjälp. Den tidigare linjedragningen gällande begravningstjänsterna och centralregistertjänsterna som kritiska aktörer, är fortfarande i kraft.

Gudstjänsterna förrättas enligt biskoparnas direktiv, men i den nya situationen utan närvarande församling. Istället sänds gudstjänsterna direkt i mån av möjlighet. Strömmade gudstjänster finns på Helsingforsförsamlingarnas hemsidor.

Deltagaravgifter returneras

Deltagaravgifter gällande inhiberade evenemang, läger och motsvarande program returneras i sin helhet. Avgifter som returneras delvis gäller exempelvis klubbar där deltagarna betalat en terminsavgift och hälften eller fler av träffarna inte blir av. Gällande de eftermiddagsklubbar som församlingarna arrangerar i samarbete med staden väntar man på stadens instruktioner.

De som berörs av återbetalningar kommer att få ett e-post samt ett textmeddelande inom kort. Ekonomiavdelningen svarar för betalningarna.

Tillsammans för helsingforsarna

Tillsammans med staden och andra samarbetspartners pågår som bäst förhandlingar gällande en ny verksamhetsmodell för att på bästa sätt bistå äldre människor som hör till riskgruppen för coronaviruset. Verksamhetsmodellen blir klar i slutet av veckan.

Kyrkans anställda är anträffbara via telefon eller över nätet. Fastän de gemensamma måltiderna är inhiberade så fortsätter exempelvis mathjälpen. Ta kontakt med din hemförsamling och följ med våra hemsidor och kanaler på sociala medier.