10.12. Onneksi olkoon: Jutta | Palaute
Koko Helsinki

De Vackraste Julsångerna 2023 i Helsingfors

07.11.2023, 14:38 /  päivitetty 22.11.2023, 16:47
Kom och sjunga eller lyssna till de vackraste julsångerna i Helsingfors församlingar!
Pärmbilden på sånghäftet för de vackraste julsångerna 2022.

Matteus församling

02.12 Kl. 12.00 Barnens vackraste julsånger och lillajul i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

09.12 Kl. 19.00 De vackraste julsångerna i Botbygårds kapell, Botbyvägen 5

16.12 Kl. 18.00 DVJ tillsammans med kören Matteus Voice i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

Johannes församling

10.12 Kl. 16.00 Barnens vackraste julsånger i Pauluskyrkan, Sammattivägen 5

17.12 Kl. 16.00 i St. Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1

20.12 Kl. 18.00 i Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6

21.12 Kl. 14.00 i Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97

Petrus församling

2.12 Kl. 17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12

19.12 Kl. 19 i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

Piirretty kuva jossa iloisesti laulavia ihmisiä, joulukellot ja piparkakkuja.

De vackraste julsångerna gör gott!

Under De vackraste julsångerna samlas det in kollekter för Finska Missionssällskapets arbete för att försvara de allra svagastes rättigheter, speciellt bland barn och familjer.

Med hjälp av insamlingen De vackraste julsångerna arbetar vi för att minska fattigdomen, för ökad rättvisa och ett människovärdigt liv. Vi förbättrar mödrahälsovården och barns tillgång till näring, rent dricksvatten, trygghet och utbildning i utvecklingsländer. Vi förbättrar också specialundervisning för barn med funktionsnedsättning och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också överlevnadsstrategier för dem som drabbas av klimatförändringen. Läs mera