06.06. Onneksi olkoon: Kyösti, Kustaa, Kustavi | Palaute
Tuomiokirkkoseurakunta

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ja aluehallintoviraston työaikalain tulkintaero etenee hallinto-oikeuteen

04.05.2023, 16:36 /  päivitetty 04.05.2023, 16:45
Uutisia Tuomiokirkkoseurakunnasta

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ja aluehallintoviraston työaikalain tulkintaero etenee hallinto-oikeuteen.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on päättänyt viedä työajan määrittelyä koskevan työaikalain tulkintaeron Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) kanssa hallinto-oikeuteen. Päätöksen asiasta teki Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kuultuaan Kirkon työmarkkinalaitoksen edustajia seurakuntaneuvoston kokouksessa 2.5.2023

- Tästä eteenpäin meitä edustaa Kirkon työmarkkinalaitos, joka määrittää kirkon virka- ja työehtosopimukset. Kirkossa on avin näkemyksestä poiketen eri kanta siihen, miten työaika-autonomiaa kirkossa voidaan tulkita, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Marja Heltelä kertoo.

Työaikalain tulkintaerossa on kyse siitä, täytyykö seurakunnassa pitää kirjaa hengellistä, työajatonta työtä tekevien työajasta. Aluehallintoviraston mukaan näin pitäisi tehdä, ja se on asettanut Tuomiokirkkoseurakunnalle 10 000 euron uhkasakon. Avin mukaan työaikalain ulkopuolella voisi olla vain siinä tapauksessa, että työaika-autonomia olisi täydellinen eli työntekijällä olisi täysi vapaus päättää työajastaan.

Nykyinen työaikalaki koskee yleisesti työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. Laissa on määritelty poikkeukseksi työajaton työ. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kolmannes henkilöstöstä, eli noin 5 000 ihmistä tekee työajatonta työtä.

Tuomiokirkkoseurakunta on tehnyt avi:lle arvion jokaisesta hengellisen työn tekijästään ja todennut, etteivät he kuulu työaikalain soveltamisen piiriin. Arviointi tehtiin papeista, kanttoreista, diakonia- ja nuorisotyöntekijöistä, perhetyöntekijästä sekä kansainvälisen työn koordinaattorista. Prosessin aikana Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan työajattomilta työntekijäryhmiltä kysyttiin, haluaisivatko he siirtyä työajalliseen työhön. Tämä ehdotus ei saanut työntekijöiltä kannatusta.

Ennakkotapaus koskettaa koko Suomen ev.lut. kirkkoa ja sen työaikalain tulkintaa.

Kun asia etenee hallinto-oikeuteen, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta tulee ennakkotapaus siinä, miten työaika-autonomiaa tulkitaan. Kyse ei ole vain koko Suomen ev.lut. kirkosta, sillä monilla muillakin aloilla ja monissa muissakin ammattiryhmissä tilanne on sama.

- Kyseessä on laajempi lain tulkintaongelma. Esimerkiksi kaikilla tuomareilla on työaika-autonomia, mutta oikeuden istunnot ovat tiettyinä aikoina, Marja Heltelä kertoo.

Tuomiokirkkoseurakunnan osalta prosessi alkoi keväällä 2022, kun aluehallintovirasto teki Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaan rutiininomaisen työsuojelutarkastuksen.

Voit lukea päätöksen seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta.