26.11. Grattis: Dagmar | Respons
Gamla kyrkan

In i fastan

27.02.2017, 16:27 /  uppdaterad 27.02.2017, 16:39

Under askonsdagens mässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet.

Fastlagsfesterna med bullar i dagarna tre avslutas på askonsdagen då vi går in i fastan, påskens förberedelsetid, som pågår fram till påskafton. I många kyrkor firas en särskild askonsdagsmässa.


Dagen i säck och aska

Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska i håret som tecken på botgöring. Detta var en symbol för ånger och bättring.

Också i Finland kallades dagen redan på medeltiden för askonsdag eller dagen i säck och aska (dies cineris, dies cinerum et cilicii).

Idag ger prästen ibland de gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan.


Askonsdagsmässa i Gamla kyrkan klockan 18, Mikael Busck-Nielsen, Sixten Enlund.

Askonsdagsmässa i Matteuskyrkan klockan 19, Johan Hallvar, Anders Forsman.