21.06. Grattis: Ingemar, Ingmar, Inge | Respons
Hela Helsingfors

Vår diakoni, del 11: Det är dyrt att leva

03.11.2022, 13:31
När det blir kris i livet och pengarna inte räcker till finns det ändå hjälp att få. Diakoniarbetarna kan förmedla hjälp till personer med tillfälliga ekonomiska svårigheter.
Viivi Suonto

- Det finns olika slags ekonomisk hjälp för olika ändamål, berättar diakoniarbetare Viivi Suonto. Stöd till matinköp kan vi dela ut rätt mycket av, och samma person kan få hjälp ett visst antal gånger per år. Summan beror på hur många familjemedlemmar det finns i hushållet. Då betalas stödet ut genom en betalningsförbindelse till en mataffär.

En annan stödform är hjälp öronmärkt för räkningar eller för en del av hyran. Sådana utbetalningar övervägs mera noga.

- Större summor fattar inte enskilda diakoniarbetare beslut om, de tas upp i teamet.

En tredje stödform är ekonomisk rådgivning, för personer som har svårt att handskas med pengar.

- Då kan vi diskutera och föreslå olika praktiska lösningar. Det är en stödform vi i praktiken förmedlar ganska sällan.

Diakonin kan dessutom hjälpa en person med låga inkomster att hitta en bostad.

- Det är ett stort problem att hyrorna är så höga i Helsingfors. Vi samarbetar med olika stiftelser. Hos dem kan vi ansöka om hyresbostäder med lägre hyror än på den privata hyresmarknaden.

Tyvärr är utbudet av sådana lägenheter också begränsat, och det är ständig kö till dem.

Ifall du själv är i behov av ekonomisk stöd kan du kontakta diakoniarbetarna per telefon eller e-post.

- Vi har möjlighet att hjälpa i situationer då fpa inte beviljar stöd. Våra bidrag är punktinsatser och därför inte åtföljda av lika stikt byråkrati som fpa:s stöd. Vi kan också hjälpa till med att göra ansökningar till fpa, så att klienterna får de förmåner de har rätt till.