17.10. Grattis: Saga | Respons
Hela Helsingfors

Välkommen till kyrkan! Nu avvecklas restriktionerna

Församlingar

27.09.2021, 08:50
Från och med oktober kan vi samlas fritt igen. Församlingarna välkomnar alla tillbaka till verksamheten.
Kuvassa Helsingin tuomiokirkon kirkkosali, jossa ihmisiä

Regionförvaltningsverket i södra Finland har beslutat att inte förlänga de rådande begränsningarna av sammankomster efter den 30.9.2021. Det innebär att inte heller församlingarna i Helsingfors stift omfattas av några restriktioner gällande antalet personer som kan samlas från och med oktober.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Även rekommendationen gällande munskydd är fortfarande i kraft i hela landet.

Mera information gällande det aktuella läget hittar du på regionförvaltningsverkets sidor

M‍era information gällande användningen av munskydd hittar du på THL:s sidor