27.09. Grattis: Torolf | Respons
Hela Helsingfors

Två stugor ur bruk på Lekholmen

30.05.2023, 13:06
Stugorna Ostkupan och Tokas lämpar sig inte längre för inkvartering. Nya baracker fungerar som logement i sommar.

Fastighetskontoret vid den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors beslöt, efter en konditionsgranskning av stugorna hösten 2018, att låta kapsla in konstruktionerna i två stugor på församlingarnas lägerö Lekholmen.

Inkapsling ger en byggnad 2–5 år längre levnadstid. De stugor som kapslades in våren 2019 stängs nu för användning.

Istället kommer en del av lägerdeltagarna och besökarna på Lekholmen denna sommar att få övernatta i nya baracker. Barackerna är uppställda på sportplanen i närheten av bastubyggnaden.

Lekholmen öppnar i början av juni och håller öppet till mitten av augusti. De tre svenska Helsingforsförsamlingarna håller sina skriftskolläger på holmen men ön är också öppen för besökare. Församlingarna ordnar även ungdomssamlingar och annat program på holmen under sommarmånaderna.

Mera information om fastigheterna på Lekholmen ger fastighetschef Osmo Rasimus, tfn 09 2340 2700

Två stugor får inkapslade konstruktioner på Lekholmen 28.05.2019