04.08. Grattis: Vera | Respons
Hela Helsingfors

Taizésånger och tystnad i Domkyrkans krypta

Församlingar

22.01.2019, 12:07 /  uppdaterad 28.01.2019, 15:13
Varmt välkommen med och fira en enkel mässa med Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan dricker vi kvällste tillsammans!
Ekumeeninen luottamuksen rukoushetki

”Mässa i Taizéstil” ordnas 8.2, 8.3, 12.4 och 10.5.

Mässan är flerspråkig.

OBS! Mässan i april ordnas i Domkyrkas kapell (östra paviljongen).

Se Facebookevent.