25.05. Grattis: Urban | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Söndagens gudstjänster 10.6.2018

07.06.2018, 09:12 /  uppdaterad 28.06.2018, 12:21
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors, välkommen!

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa.

Munksnäs kyrka Sö 13 högmässa.

Södra Haga Sö 16.30 SommarPuls. Grillning.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.