23.09. Grattis: Tekla | Respons
Hela Helsingfors

September: På gång i Matteus

Matteus församling

30.08.2021, 09:00 /  uppdaterad 17.09.2021, 10:13
Allt som händer i Matteus församling i september.
Ruskan lehtiä

Mässa i Matteuskyrkan. Mässorna strömmas några gånger i månaden på församlingens Facebooksida, välkommen med att följa med på nätet om det passar bättre!

Förra söndagens mässa hittar du här (länk) !

OBS kvällsmässa 26.9 kl. 18, dvs ingen mässa kl. 10.

Matteus Ungdoms mässa onsdagar kl. 18, Åbohusv. 3

En öppen bok: Matteus Bibelgrupp för alla som vill samtala och dela tankar om Bibeln. Gruppen träffas i hybridmodell, så delta online går också bra!

OBS bibelgruppen är uppskjuten till oktober!

Barn och familjeverksamhet

Musiklek med Daniela i Matteuskyrkan tisdagar. Klapp och Klang kl. 10 och 11, Gung och Sjung kl. 11:30. Välkommen med du som är hemma med barn och vill prata och sjunga bort en stund. Samlingen räcker ca 30 minuter, och efteråt bjuds det på kaffe och nåt smått att äta. Vi iakttar alla säkerhetsföreskrifter. Anmäl dig gärna på förhand till musikledare Daniela på adressen daniela.stromsholm@evl.fi.

6-åringarnas fest FLYTTAT lördagen den 30.10 kl. 14–16.30 i Matteuskyrkan. Fest för alla församlingsmedlemmar som i år fyller 6 år. En personlig inbjudan kommer per post! Anmälan till Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi / 050 380 3936 senast 25.10

Familjelördag 25.9 kl. 10-13. Välkomna med och pyssla, sjung och dela gemenskapen. Anmäl er till Catarina Bärlund-Palm: catarina.barlund-palm@evl.fi

Dopdag i Villa Laajaaranta 4.9. Matteus församling samarbetar med Roihuvuoren seurakunta för att också bjuda in svenskspråkiga familjer till dopdagen. Juho Kankare från Matteus är på plats mellan 13-15. Läs mer om dopdagen här (länk).

Tweentisdag för åk 3-6. Tisdagar kl. 14-17. Kom och pyssla, spela TV-spel, gör läxor med en hjälpis, häng och fika! Anmälningar och frågor till Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi eller 050 380 3936.

Kolla gärna in Matteus facebookgrupp för barn och familjer ↗ - där hittar du både pysseltips och annat skoj för barn och familjer.

Musik

Kyrkokören övar tisdagar kl. 18:30 fr.o.m. 7.9

Vår ton övar onsdagar kl. 15:30 fr.o.m. 8.9

Matteus Voice, pop- och rockkören för alla, startar 12.9 kl. 15:30. I september övar kören även den 26.9.

Popkören övar tisdagar kl. 15:30. Vi sjunger poplåtar och annan svängig musik på svenska och engelska. Anmälningar och frågor till Daniela Strömsholm, daniela.stromsholm@evl.fi eller 050 596 7769.

Övrigt program för olika åldrar

Öppet hus för ungdomar onsdagar kl. 15-18.

Matteus SALT: Djupare insikt i och diskussioner om tro. Lördag 25.9 kl. 10-12.

Samling för män: Fredag 24.9 kl. 18. Mer info om SALT och samling för män: Juho Kankare, juho.kankare@evl.fi

Kaffe på plattan vid Matteuskyrkan lö 18.9 och lö 16.10 kl. 12.30-14

Stickklubben startar torsdag 16.9 kl. 11-13. Vi samlas udda veckor t.o.m. 25.11.

Motion & Mission - söndagsvandring med mission som tema. Söndag 5.9 och 12.9 kl. 15. Mer info hittar du här (länk).

Kvinnor mitt i livet träffas en gång i månaden, 6.9, 4.10, 1.11 och 29.11. Mer info: Helena Salenius, helena.salenius@evl.fi.

Behöver du hjälp eller stöd?

Du kan alltid kontakta församlingen anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen eller bara någon att tala med. Kontakta diakoniarbetarna Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller Mari Johnson 050-380 3976.